Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

ABP MAREK JĘDRASZEWSKI W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ: Z MARYJĄ NIE UTRACIMY WIARY I NADZIEI

                                                                                                                            

– W czasach ogromnego kulturowego zamieszania jesteśmy wydani na pokusę utraty nadziei w wieczność. (…) Jeśli będziemy trzymać się Maryi, nie utracimy nadziei, nie zatracimy naszej wiary – mówił abp Marek Jędraszewski przy kościele Grobu Matki Bożej, przy którym zakończyła się tradycyjna procesja Pogrzebu Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie trwa odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

 
Abp Marek Jędraszewski zauważył, że Ewangelie nic nie mówią o tym, jak wyglądało przejście Maryi z tego świata do domu Ojca. Ale pobożność chrześcijańska tworzyła dzieła literackie, które stanowiły uzupełnienie tego, czego nie wyczytano w Piśmie Świętym.

– Apokryfy nie są księgami świętymi, których treść zobowiązuje nas do przyjęcia ich w duchu wiary, ale apokryfy wiele mówią o tym, jak wyglądała wiara i pobożność pierwszych chrześcijan, zwłaszcza żyjących w Jerozolimie i ich świadectwa nie wolno nam lekceważyć – mówił metropolita krakowski zwracając uwagę na wielość apokryfów dotyczących zaśnięcia, śmierci i wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.


W czasie homilii arcybiskup przytoczył obszerne fragmenty jednego z najważniejszych apokryfów poświęconych tej tematyce – Transitus R. Maryja od anioła dowiedziała się o bliskim odejściu z tego świata. Była to dla niej chwila wyczekiwana, bo bardzo tęskniła do spotkania ze Swoim Synem – Jezusem Chrystusem. Apokryf przywołuje modlitwę Maryi, w której wysławia Swojego Syna. Później apokryf opowiada o tym, jak Jezus, z tłumem aniołów i świętych, przyszedł po duszę Maryi, a Apostołowie zatroszczyli się o pogrzeb Jej ciała.

  
Metropolita porównał kalwaryjskie misterium z wydarzeniami sprzed dwóch tysięcy lat w Jerozolimie.

– Braliśmy udział w czymś przejmującym, w czymś wielkim. Było to uczczenie Matki Najświętszej, Jej przejścia do nieba, przejścia pełnego chwały, a także radości – mówił arcybiskup.

  

– Wielkie misterium wiary – wiary w Jej wyniesienie. Wielkie misterium człowieczeństwa, które nie jest przeznaczone na to, aby obrócić się bezpowrotnie w proch i nicość. Misterium człowieczeństwa, które zostało przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa powołane do wieczności – dodawał wskazując na nadzieję każdego ochrzczonego na podobną przyszłość jak ta wniebowziętej Maryi. Metropolita zwrócił także uwagę na nieszczęście tych, którzy pozbawieni są tej nadziei i potrzebę modlitwy w ich intencji.

 
– W czasach ogromnego kulturowego zamieszania jesteśmy wydani na pokusę utraty nadziei – utraty nadziei w wieczność – mówił abp Marek Jędraszewski podkreślając, że utrata nadziei zaczyna się od utraty wiary w Chrystusa. Metropolita zauważył, że niebezpieczeństwa utraty wiary i nadziei są dziś bardzo silne i chcą wejść do ludzkich serc na sposób niejako instytucjonalny począwszy od przedszkoli i szkół, gdzie chce się głosić bezbożną wizję człowieka.

  
Arcybiskup podkreślił, że wiara jest łaską, którą łatwo utracić, bo ten skarb nosimy w glinianych naczyniach, które łatwo rozbić.

– Jeśli będziemy się trzymać Maryi, nie utracimy nadziei, nie zatracimy naszej wiary. Będziemy coraz bardziej pogłębiali skarb, jakim jest wiara, nadzieja i miłość, i tym skarbem będziemy się z innymi dzielili, to w ten sposób będziemy naprawdę zmieniali świat, a on będzie coraz bardziej człowieczy – mówił metropolita podkreślając, że żyjąc nadzieją przygotowujemy się na moment własnego „transitus” – przejścia z tego świata do domu Ojca.

 
Homilię arcybiskup zakończył odmówieniem Pozdrowienia anielskiego, do którego odmawiania ze zrozumieniem zachęcił kalwaryjskich pielgrzymów.

 

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
Fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium