Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

3.10.2023 "TRANSITUS" - PAMIĄTKA BŁOGOSŁAWIONEJ ŚMIERCI ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

W wigilię Uroczystości Świętego Franciszka z Asyżu rodzina franciszkańska celebruje tradycyjne nabożeństwo Transitus (łac. przejście) upamiętniające śmierć Świętego Patriarchy. Uroczystościom w Kalwarii Zebrzydowskiej przewodniczył Definitor Generlny Zakonu Braci Mniejszych, o. Konrad Cholewa OFM w asyście Prowincjałów: o. Egidiusza Włodarczyka OFM - prowincjała bernardynów i o. Benedykta Świderskiego OFM z Ukrainy.
     
Po wieczornej Eucharystii wspólnota kalwaryjskiego i brodzkiego klasztoru, Wyższego Seminarium Duchownego oraz Kurii Prowincjalnej zgromadziła się wokół ołtarza dedykowanego Biedaczynie z Asyżu. Na modlitwie obecne były również inne zakony franciszkańskie: Siostry Serafitki oraz Franciszkański Zakon Świeckich.
    
Tak śmierć Świętego opisuje Tomasz z Celano w Życiorysie Pierwszym:
Kiedy więc od kilku dni przebywał w miejscu tak bardzo przez siebie upragnionym i poznał, że nadchodzi czas bliskiej śmierci, przywołał do siebie dwu braci a swych szczególnych synów, i kazał im donośnym głosem, w radości ducha, śpiewać chwalby Pańskie o rychłej śmierci i o życiu wiecznym, tak bliskim. On zaś, o ile zdołał, intonował ów psalm Dawidowy: „Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana" (Ps 141, 2). (...) Wreszcie kazał przynieść księgę Ewangelii i polecił, by mu czytano Ewangelię według Jana, od miejsca, które zaczyna się: "Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca" (J 13,1). (...) Zebrało się wielu braci, których on był ojcem i wodzem, i podczas gdy wszyscy stali ze czcią i patrzyli na to błogosławione zejście i szczęsne dokonanie życia, jego najświętsza dusza uwolniła się z ciała, została wchłonięta w bezmiar światłości, a ciało umarło w Panu.
    
Święty Franciszek umarł 3 października 1226 roku w Asyżu, obok Porcjunkuli. Następnego dnia mieszkańcy Asyżu przenieśli jego ciało do kościoła San Giorgio.