Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

26.10.2023 KONFERENCJA MULTISENSORYCZNE UNESCO

Dzisiaj odbyła się konferencja pt. "Multisensoryczne UNESCO. Digitalizacja dziedzictwa UNESCO w Polsce - podsumowanie trzech lat prac digitalizacyjnych w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej".

Zaprezentowano efekty procesu digitalizacji polegające na skanowaniu laserowym zabytków oraz przeprowadzeniu badań dźwiękowych, a także zastosowaniu różnych form i narzędzi dostępnościowych, umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami poznanie bogatego dziedzictwa kulturowego Polski.

Projekt jest kontynuacją zrealizowanych przez Fundację pełni Kultury procesów digitalizacji, które objęły czternaście drewnianych świątyń południowej Małopolski oraz zabytków Krakowa.

Dzięki trzyletniemu wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego oraz wsparciu Partnerów Fundacja prowadzi digitalizację dziedzictwa kulturowego Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1999 r. oraz uznane za Pomnik Historii.