Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

25.12.2021 – PASTERKA W KALWARYJSKIEJ BAZYLICE

Radosną nowinę o przyjściu Boga na świat, którą usłyszeli betlejemscy pasterze, tradycyjnie ogłoszono podczas celebracji Eucharystii o północy w kalwaryjskiej bazylice. Mszy świętej przewodniczył o. Gracjan Kubica OFM, kustosz kalwaryjskiego sanktuarium.

  
Na początku liturgii w ciemnej bazylice diakon odśpiewał fragment Martyrologium Rzymskiego o narodzeniu Syna Bożego. Do żłóbka została złożona figura Dzieciątka Jezus i po poświęceniu szopki, rozpoczęto śpiew kolędy Wśród nocnej ciszy.

 
Budujcie mocne więzi rodzinne – apelował podczas homilii Ojciec Kustosz. Zwrócił uwagę, że wzajemna głęboka miłość jest siłą betlejemskiego żłóbka i płynie od Dzieciątka Jezus. Kapłan życzył także wszystkim zebranym, by czas świąt zaowocował okazywaniem sobie miłości, szczególnie w gronie rodziny.

  
Uroczystość Narodzenia Pańskiego to jedno z największych świąt w Kościele Katolickim. Jest pamiątką przyjścia na świat Syna Bożego w ludzkim ciele. Tradycja celebrowania Pasterki, a więc Mszy świętej w nocy, upamiętnia przekazanie przez anioła pasterzom dobrej nowiny o narodzeniu Zbawiciela.

   
    
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium
Fot. br. Ewaryst Buła  OFM