Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

22.04.2023 - O. EGIDIUSZ WŁODARCZYK OFM NA ZAKOŃCZENIE KAPITUŁY PROWINCJALNEJ: MUSIMY PATRZEĆ NA TO, CO WOKÓŁ NAS OCZYMA WIARY

- Zachowywać świętą Ewangelię. Te słowa rozpoczęły nasze spotkanie, towarzyszyły nam każdego dnia. Zabierzmy je z sobą, jako program naszego życia – mówił o. Egidiusz Włodarczyk OFM, Minister Prowincjalny Bernardynów podczas Eucharystii kończącej Kapitułę Prowincjalną w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podczas liturgii zostali zaprzysiężeni nowo wybrani definitorzy oraz Wikariusz Prowincji.

Na początku homilii Prowincjał stwierdził, że rozważany dzisiaj fragment Ewangelii zawiera w sobie dwa obrazy, które mogą przedstawiać ludzkie życie. Jeden napełnia lękiem i przerażeniem, co Ewangelista wyraził w stwierdzeniach „nastały ciemności”, „jezioro burzyło się od wichru”. Drugi z nich, to wizja pełna pokoju i nadziei wypływającej z przekonania, że nie dzieje się nic, co byłoby poza kontrolą.

- Nierzadko nasze życie wydaje się nam spowitym ciemnością jeziorem, które burzy się od silnego wiatru. Tak dzieje się, kiedy na to, co wokół nas patrzymy jedynie po ludzku, kiedy myślimy, że nasze przetrwanie zależy jedynie od nas – mówił Prowincjał i zachęcał, by patrzeć na wydarzenia z życia oczyma wiary, by dostrzec obecność Jezusa i usłyszeć Jego słowa: Ja jestem, nie bójcie się!

Zwracając uwagę na zakończenie Kapituły Prowincjalnej, ojciec Egidiusz mówił, że patrzenie w przyszłość może napawać lękiem.
- Ewangelia wzywa nas, by na to wszystko nie patrzeć jedynie po ludzku. By nie kalkulować, nie zamykać się w lęku, nie zastanawiać się co zyskam, a co stracę. Tylko wtedy, gdy spojrzymy z wiarą, w tym wszystkim dostrzeżemy Jezusa.

Minister Prowincjalny zwrócił uwagę, że patrzenie na przyszłość przez pryzmat wiary przynosi jeszcze jeden owoc: nie wyjedziemy stąd podzieleni.
- Bardzo proszę, pozdrówcie Wasze wspólnoty, a kiedy bracia będą pytać o to, co się tutaj wydarzyło, proszę, abyście ode mnie przekazali im dwie ważne informacje. Pierwsza, to słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii. Powiedzcie im: Jezus mówi – Nie bójcie się, ja jestem. A skoro On jest, to naprawdę nie mamy się czego obawiać. I druga rzecz – bardzo proszę, byście każdemu ze współbraci – i to bardzo mocno podkreślam – każdemu, przekazali ode mnie wyrazy szczerego uszanowania – zakończył ojciec Prowincjał.

  

o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium
fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium