Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

19.04.2023 - o. Egidiusz Włodarczyk nowym Ministrem Prowincjalnym oo. Bernardynów

19 kwietnia 2023 r. Kapituła Prowincjalna wybrała na urząd Ministra Prowincjalnego o. Egidiusza Włodarczyka.

Nowo wybrany Prowincjał będzie sprawował swoją funkcję przez najbliższe 6 lat.

O. Egidiusz Jarosław Włodarczyk rodził się dnia 28 października 1979 r. w Piotrkowie Trybunalskim jako syn Jana i Bożeny z d. Stępień. W latach 1994-1998 był uczniem naszego Niższego Seminarium Duchownego w Łodzi (późniejszego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego). Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (OO. Bernardynów) dnia 12 września 1998 r. Pierwszą profesję złożył dnia 17 września 1999 r. Profesję uroczystą złożył dnia 4 października 2003 r. W latach 1999-2005 odbył studia filozoficzno-teologiczne w naszym WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej. Święcenia prezbiteratu przyjął dnia 16 czerwca 2005 r. z rąk ówczesnego Metropolity Krakowskiego, kard. Franciszka Macharskiego.

Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej do klasztoru w Warszawie, celem spełniania obowiązków katechety, spowiednika, kaznodziei (2005‑2011). W 2006 r. rozpoczął studia specjalistyczne z homiletyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2008 r. uzyskał tamże licencjat. W 2011 r. został skierowany do Klasztoru Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej celem spełniania obowiązków Referenta ds. Rekolekcji i Misji Ludowych, spowiednika i kaznodziei (2011-2014). W roku 2014 został przeniesiony do klasztoru w Krakowie celem spełniania obowiązków prowincjalnego Sekretarza Ewangelizacji i Misji, Referenta ds. rekolekcji i Misji Ludowych, sekretarza osobistego Ministra Prowincjalnego oraz redaktora naczelnego „Wiadomości i Komunikatów”. Powyższe obowiązki pełnił przez rok. W 2015 r. został skierowany do klasztoru w Piotrkowie Trybunalskim celem kontynuowania studiów na UPJP2 w Krakowie, prof. WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej, spowiednika i kaznodziei.

W 2017 r. na Kapitule Prowincjalnej został wybrany na urząd Definitora Prowincji. Na Kongresie Kapitulnym w 2017 r. został powołany na urząd gwardiana klasztoru i proboszcza w Warszawie. W roku 2021 r. uzyskał tytuł doktora teologii z zakresu homiletyki na UPJP2 w Krakowie. W tym samym roku został powołany na urząd Definitora Prowincji, w miejsce o. Konrada Cholewy (powołanego na urząd Definitora Generalnego w Rzymie).

Dotychczas posługiwał w klasztorze w Warszawie i pełnił następujące funkcje: Definitora Prowincji, gwardiana klasztoru, proboszcza parafii, profesora WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej (wykłady z homiletyki), Sekretarza ds. Misji i Ewangelizacji, Referenta ds. Rekolekcji i Misji Ludowych, członka rady Wydawnictwa „Calvarianum”.

Nowemu Prowincjałowi serdecznie gratulujemy i życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa.

info za: bernardyni.pl