Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

18.09.2021 – XIII PIELGRZYMKA RODZIN DIECEZJI BIELSKO – ŻYWIECKIEJ

18 września do sanktuarium przybyła Pielgrzymka Rodzin Diecezji Bielsko – Żywieckiej. Pielgrzymi uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na Dróżkach Kalwaryjskich oraz modlili się podczas Eucharystii, której przewodniczył bp Roman Pindel, ordynariusz diecezji.

  
Zebranych na modlitwie pielgrzymów, kapłanów oraz biskupa przywitał na początku o. Gracjan Kubica OFM, kustosz sanktuarium. W osobistych słowach stwierdził, że jest obecny również jako pielgrzym, ponieważ pochodzi z terenu Diecezji Bielsko – Żywieckiej.

 
Homilię podczas liturgii wygłosił biskup. Na początku nakreślił kontekst czytanego wcześniej fragmentu Ewangelii, który opowiada o zagubieniu i odnalezieniu Jezusa w Jerozolimie. Mówił, że "w Łukaszowej relacji o dwunastoletnim Jezusie w świątyni nie jest najważniejsze, że okazuje się nieprzeciętnie zdolny i ponad swój wiek mądry".
- W tekście czytanym i słuchanym dziś przez nas, najważniejsze słowa Jezusa brzmią: "Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?"

Biskup zwrócił uwagę, że reakcją na zadane pytanie jest sposób zachowania Maryi, która "chowała te sprawy w swoim sercu". Odtąd Maryja wszystko, co widzi, rozważa w duszy. Jezus deklaruje, że absolutne pierwszeństwo w Jego życiu mają sprawy Ojca.
- Tak naprawdę scena w świątyni pokazuje, że Jezus wyróżnia się nie tyle mądrością, która by wzbudzała podziw u ludzi, co przede wszystkim umiłowaniem woli Ojca, który jest w niebie - podsumował biskup. Następnie mówił, że ta zasada powinna być najważniejsza dla każdego człowieka wierzącego.
  
Na zakończenie przypomniał postać św. Stanisława Kostki, patrona dnia. Zaznaczył, że determinacja młodego Stanisława w realizowaniu powołania, jako jezuity, jest przykładem dla ludzi wierzących, by najważniejszą zasadą życia było wypełnianie woli Bożej.
Na zakończenie Mszy św. małżonkowie ponowili swoje przyrzeczenia, kóre składali w dniu ślubu.

  

 

o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium