Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

17-22.04.2023 - KAPITUŁA PROWINCJALNA

   

  

  

Od 17 do 22 kwietnia w Kalwarii Zebrzydowskiej odbywała się Kapituła Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Mottem spotkania były słowa: Sanctum Evangelium observare (zachowywać świętą Ewangelię). Obradom przewodniczył o. Alan Brzyski, Wizytator Generalny.

Kapitułę rozpoczeła Eucharystia pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego, abp Marka Jędraszewskiego. Wymiar duchowy spotkania podkreśliły konferencje, nabożeństwo pokutne i drogi krzyżowej, które w kolejnym dniu poprowadził ojciec duchowny Kapituły – o. Olgierd Paszkiewicz z Prowincji Wniebowzięcia NMP.

Sprawozdania, dyskusje, wybory, weryfikacja dotychczasowego projektu życia oraz ustalenie nowego programu formacji ciągłej – to główne cele tego zgromadzenia. Pracę w grupach poprowadził o. Alojzy Warot z Prowincji Matki Bożej Anielskiej.

Podczas sesji ojcowie kapitulni zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności naszych współbraci posługujących za granicami Polski - z Włoch, Argentyny i Niemiec.

19 kwietnia 2023 r. Kapituła Prowincjalna wybrała na urząd Ministra Prowincjalnego o. Egidiusza Włodarczyka. Nowo wybrany Prowincjał będzie sprawował swoją funkcję przez najbliższe 6 lat.

Na urząd Wikariusza Prowincji został wybrany o. Arkadiusz Belcik. Natomiast na Definitorów Prowincji zostali wybrani: o. Hadrian Kamas, o. Gracjan Kubica, o. Cyprian Moryc, br. Samuel Portka, o. Leszek Walkiewicz.

Zakończeniem obrad była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył o. Egidiusz Włodarczyk, Minister Prowincjalny.

  

Biuro Prasowe Sanktuarium / Rzecznik Prasowy Prowincji
Fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium