Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

17–19.09.2021 MIĘDZYNARODOWY ZJAZD ANIMATORÓW SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH

Od piątku w Kalwarii Zebrzydowskiej odbywa się Międzynarodowy Zjazd Animatorów Spotkań Małżeńskich. Ponad dwustu uczestników z kilkunastu krajów dokonuje podsumowania oraz podejmuje refleksję nad kierunkami posługi w przyszłości. Zjazd ma na celu umocnić uczestników w duchowości stowarzyszenia Spotkań Małżeńskich.

  
W sobotnie popołudnie animatorzy uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył bp Janusz Mastalski. W czasie liturgii biskup wygłosił homilię homilię.

  
Na początku mówił, że zjazd animatorów ma umocnić wszystkich w miłości. „Kochać, znaczy cieszyć się z drugiego człowieka” – przypomniał, a następnie zachęcił, by wyjechać z konkretnymi drogowskazami, które wypływają z usłyszanego wcześniej fragmentu Ewangelii o odnalezieniu Jezusa w świątyni. Pierwszą wskazówką jest budowanie wspólnoty na fundamencie zaufania.
- Jakże ważne jest to, aby dom rodzinny, wspólnota małżeńska była przestrzenią, obszarem, poligonem obdarzania drugiego człowieka zaufaniem, a zatem zrobienia mu trochę miejsca w swoim sercu – stwierdził hierarcha.

 
Drugim drogowskazem, jakim daje Ewangelia jest okazywanie sobie troski.
- Święta Rodzina w ten sposób pokazuje, że prawdziwa miłość nie może być oparta na obojętności – mówił i zwrócił uwagę, że nie zawsze chodzi o wygórowane potrzeby. „Nie raz chodzi o dobre słowo, cierpliwość, o ustąpienie, albo po prostu o milczenie”.

Ostatnią ważną cechą w budowaniu małżeństwa i rodziny jest budowanie wspólnoty na wartości dialogu, kompromisu, umiejętności ustąpienia i przebaczenia.
- Chrystus był rodzicom poddany. A co to oznacza? To oznacza, że starał się, żeby ta atmosfera była jak najlepsza – podsumował biskup Mastalski i na zakończenie powiedział, by cieszyć się sobą wzajemnie i umieli korzystać z radością z życia.

 
Spotkania Małżeńskie są międzynarodowym stowarzyszeniem katolickim, zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską,  mającym na celu umacnianie więzi małżeńskiej.

 

 

o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium