Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

16.10.2021 – ROCZNICA WYBORU KARD. WOJTYŁY NA PAPIEŻA

16. października 1978 roku na Stolicę Piotrową został wybrany kard. Karol Wojtyła, ówczesny metropolita Krakowa. Przyjął imię Jan Paweł II. Był pierwszym od 1522 r. papieżem nie z Włoch. Kierował Kościołem przez 27 lat. W czasie swojego pontyfikatu odbył 104 pielgrzymki międzynarodowe, w tym 9 do Polski.

   
W dniu rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, wierni nawiedzający kalwaryjskie sanktuarium dziękowali Bogu za dar Jego życia i posługi dla Kościoła i świata. Podczas Mszy świętych sprawowanych w bazylice przypominano nauczanie Ojca Świętego i wzywano Jego szczególnego wstawiennictwa w trudnych sprawach współczesności.

 
Święty Jan Paweł II, jako papież, dwa razy nawiedził Kalwarię Zebrzydowską. Podczas swojej pierwszej wizyty w Polsce w 1979 roku  oraz ostatniej w 2002r. Z góry kalwaryjskiej wołał, by nie ustawać w modlitwie.
- Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. „Nie samym chlebem żyje człowiek” i nie samą doczesnością, i nie tylko poprzez zaspokajanie doczesnych – materialnych potrzeb, ambicji, pożądań, człowiek jest człowiekiem – stwierdził podczas przemówienia 7 czerwca 1979 roku.

  
Ostatnia wizyta w Polsce w 2002 roku była nie tylko „pożegnaniem z Ojczyzną”, ale przede wszystkim przesłaniem dla świata o Bożym Miłosierdziu. Papież konsekrował bazylikę Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, na Błoniach beatyfikował polskich błogosławionych, a w ostatnim dniu przybył do Matki Miłosierdzia. Po wzruszającej modlitwie w kaplicy cudownego obrazu oraz akcie zawierzenia Maryi, na zakończenie Eucharystii powiedział:
- Kiedy nawiedzałem to sanktuarium w roku 1979, prosiłem, abyście się za mnie modlili, za życia mojego i po śmierci. Dziś dziękuję wam i wszystkim kalwaryjskim pielgrzymom za te modlitwy i za duchowe wsparcie, jakiego nieustannie doznaję. I nadal proszę: nie ustawajcie w tej modlitwie, raz jeszcze powtarzam, za życia mojego i po śmierci. Ja zaś, jak zawsze, będę odwzajemniał tę waszą życzliwość, polecając wszystkich Miłosiernemu Chrystusowi i Jego Matce.

  
Dzisiaj Święty Pielgrzym Kalwaryjski modli się za wszystkich w niebie.

 

 
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium