Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

15.09.2022 - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Obchodzimy dziś wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Na krużgankach klasztornych, które niegdyś służyły jako mury obronne, w jednym z bastionów, urządzono w 1747 roku kaplicę dedykowaną Matce Bożej Bolesnej (albo Siedmiu Boleściom Najświętszej Maryi Panny). Budynek został wzniesiony na planie kwadratu, nakryty kopułą, w czaszy której znajdują się współczesne malowidła przedstawiające moment spotkania Pana Jezusa z Maryją podczas Męki.

W ołtarzu głównym znajduje się XVII wieczny obraz przedstawiający Matkę Bożą rozpamiętującą cierpienia swojego Syna. Jej serce przeszywa miecz boleści, przepowiedziany przed laty przez Symeona. Maryi towarzyszą aniołowie, trzymając w rękach "arma Christi" – symbole Męki Pańskiej: koronę cierniową, gwoździe, chustę Weroniki, drabinę, włócznię oraz hizop (podobne motywy umieszczono wokół płótna, stanowiąc jego obramowanie). Na obrazie umieszczono także sceny Pasji (od modlitwy w Ogrojcu do ukrzyżowania). Ołtarz wieńczy oko Bożej Opatrzności w promienistej glorii. Wierna kopia obrazu Matki Bożej Bolesnej znajduje się na zewnątrz kaplicy od strony Góry Ukrzyżowania, gdzie Pątnicy rozpoczynają Dróżki Matki Bożej i Dróżki za zmarłych.

Na mensie ołtarza znajduje się także tabliczka informująca o odpustach, które zostały nadane tej kaplicy przez papieża Benedykta XIV.

  

  

o. Filip Czub OFM