Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

14.11.2022 - OSTATNIE POŻEGNANIE ŚP. O. BENEDYKTA HUCULAKA OFM

14 listopada w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej pożegnaliśmy śp. o. dr hab. Benedykta Huculaka.

Mszy św. pogrzebowej przewodniczył Prowincjał, o. Teofil Czarniak. Pogrążonej w żałobie rodzinie i znajomym towarzyszyło niemal 50 koncelebransów.

Kazanie wygłosił rocznikowy współbrat Zmarłego, o. Rafał Klimas. W słowie skierowanym do zgromadzonych zauważył:
Gdyby chcieć znaleźć myśl przewodnią życia śp. o. Benedykta, mogłyby stać się nimi słowa z szóstego rozdziału Ewangelii według św. Jana: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.” (…)
O. Benedykt swoją nadzieję czerpał z Eucharystii, którą zawsze z wielkim pietyzmem celebrował. Z wielkim namaszczeniem podchodził do stołu Pańskiego, bo już w młodości głęboko w sercu zapadły mu te przytoczone słowa Ewangelii. (…)
Był bardzo uczynny, wrażliwy, skromny i wesoły. Lubił humor i potrafił żartować tak, aby nigdy nikogo nie zranić ani nie obrazić. Już w seminarium był dla nas wzorem pilności i dobrego wykorzystania czasu. Jego pojęcie ubóstwa charakteryzowało się skromnymi potrzebami oraz takim używaniem dóbr, by wystarczyło również dla innych. W jego celi nie było rzeczy zbędnych. Nawet skrypty czy książki, jeśli już z nich skorzystał, przekazywał dalej. Owoce jego pracowitości i myśli zawierają książki, artykuły oraz wystąpienia, w których dotykał rzeczy fundamentalnych dla teologii. Podążał przy tym nawet pod prąd współczesnych nurtów w Kościele. To głębokie zaangażowanie i troska o poprawność myśli teologicznej odbiły się na jego zdrowiu.

Na koniec Eucharystii o. Teofil podziękował zgromadzonym za wspólną modlitwę za Zmarłego i wszystkim, którzy w ostatnim czasie opiekowali się śp. o. Benedyktem.
Definitor Prowincjalny, br. Samuel Portka odczytał listy kondolencyjne od Generała Zakonu, o. Massimo Fusarelli’ego oraz Przewodniczącego Komisji Szkotystycznej w Rzymie, w której w latach 1999-2009 pracował Zamarły.
O. Massimo w swym liście napisał m.in.:
Trzy tygodnie temu, podczas mojej obecności w Polsce, Boża Opatrzność pozwoliła mi jeszcze odwiedzić o. Benedykta w Infirmerii w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przez 10 lat o. Benedykt służył swoją wiedzą i doświadczeniem Komisji Szkotystycznej naszego zakonu przy Papieskim Uniwersytecie Antonianum. W tym czasie mieliśmy okazję wielokrotnie się spotkać i rozmawiać ze sobą. Jego sumienna praca nad dziełami bł. Jana Dunsa Szkota pozostaje zapisana na kartach 800-letniej historii naszej serafickiej rodziny. Dziś pragnę serdecznie podziękować o. Benedyktowi za jego służbę dla Zakonu i Kościoła. (…) Wyrażam ufność, że o. Benedykt znajduje już miejsce w ramionach miłosiernego Ojca w niebie, gdzie odbiera nagrodę za swoje ziemskie życie, naznaczone także krzyżem cierpienia. (…)

Z kolei o. Josip Percan – Przewodniczący Komisji Szkotystycznej wspomniał w liście:
Z biegiem lat nauczyłem się doceniać jego żarliwą pracę w poznaniu i upowszechnianiu myśli naszego błogosławionego Doktora. (…) Wyrażam Waszej wspólnocie zakonnej oraz krewnym Zmarłego moją braterską solidarność i bliskość w szczerej modlitwie.

Trumna z ciałem śp. o. Benedykta spoczęła w grobowcu zakonnym pod kaplicą św. Anny.

  

  

o. Alojzy Garbarz OFM | Biuro Prasowe Prowincji
Fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium