Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

04.05.2019 - MIŁOŚĆ TO WIERNOŚĆ AŻ DO KOŃCA - PEREGRYNACJA RELIKWII ŚW. BERNARDYNA ZE SIENY

 „Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham”. Dopomóż mojej słabości, pomnóż moją wiarę, umocnij miłość, abym był Tobie wierny aż do końca. - mówił metropolita krakowski Marek Jędraszewski podczas Mszy św. na rozpoczęcie peregrynacji relikwii św. Bernardyna ze Sieny w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 
Arcybiskupa przywitał kustosz, o. Konrad Cholewa OFM, który przypomniał, że św. Bernardyn przyczynił się do odnowy zakonu franciszkańskiego.
 
– Dziś św. Bernardyn ze Sieny w swoich relikwiach staje na kalwaryjskiej górze. My, za jego przyczyną, będziemy modlić się do dobrego Boga o odnowę ducha w naszej wspólnocie i archidiecezji.
  
W homilii, metropolita nawiązał do trzykrotnego pytania o miłość, jakie Jezus zadał Piotrowi po zmartwychwstaniu.
– Kiedy Piotr wyznaje, że kocha, słyszy wezwanie, by pasł owce, Boże baranki, by był dobrym pasterzem i szedł za Chrystusem aż do końca.
  
Po zesłaniu Ducha Świętego, Piotr przestał się bać, wyszedł przed Wieczernik i mimo zakazów ze strony arcykapłanów, głosił prawdę o zmartwychwstałym Chrystusie.
– Tak zaczynały się dzieje Kościoła, dzieje głoszenia Bożej miłości i dzieje zbawienia w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
 
Arcybiskup przypomniał postać św. Franciszka, który płakał z powodu tego, że ludzie nie kochają Miłości – Jezusa Chrystusa. Założyciel Zakonu Braci Mniejszych przyczynił się do gruntownej odnowy Kościoła. Głosił konieczność przewartościowania swojego życia w imię Ewangelii i Miłości.
– Jego nauka porywała innych, zmuszała do refleksji i odbudowania tego, co groziło ruiną – świętego, apostolskiego i katolickiego Kościoła.
 
Kolejnym wielkim reformatorem Kościoła był św. Bernardyn, który również głosił konieczność odnowy franciszkańskiego ducha w swojej wspólnocie i w całym Kościele.
– Św. Bernardyn obdarzony był nadzwyczajnym darem przepowiadania. Każde swoje wystąpienie publiczne zaczynał od wezwania, by na imię Jezusa uniżyło się każde człowiecze kolano.
  
Metropolita zauważył, że peregrynacja relikwii św. Bernardyna do klasztorów i domów franciszkańskich jest zadaniem dla wszystkich, aby z całą powagą powrócić sercem do galilejskich wydarzeń i trzykrotnego pytania Jezusa o miłość: czy mnie kochasz więcej? Czy jesteś gotów pójść za mną, nawet tam, gdzie nie chcesz?
– To bardzo ważne pytania, bo dzisiejszy świat czeka na czytelne świadectwo tego, czym w swojej istocie jest Kościół i czy jest on do końca wierny tej miłości, którą objawił nam swoją Paschą i zmartwychwstaniem Pan Jezus. Czy każdy z nas, klęcząc i adorując Jezusa, może z czystym sumieniem powiedzieć: Panie, kocham Cię? – pytał na zakończenie arcybiskup.

 

Relacja YouTube z Peregrynacji 
 

 
Święty Bernardyn urodził się nieopodal Sieny. Po wstąpieniu do Zakonu Braci Mniejszych, przemierzał Włochy i nawoływał do nawrócenia. Jego szczególnym polem działalności było głoszenie kazań i propagowanie kultu Najświętszego Imienia Jezus. W ikonografii przedstawiany jest z monogramem IHS, który unosił podczas głoszenia kazań. Zmarł w Aquilii 20 maja 1444 roku.
 

 

 

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Br. Zacheusz Rąpała OFM