Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30ABP MAREK JĘDRASZEWSKI W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ: Z MARYJĄ NIE UTRACIMY WIARY I NADZIEI

                                                                                                                            

– W czasach ogromnego kulturowego zamieszania jesteśmy wydani na pokusę utraty nadziei w wieczność. (…) Jeśli będziemy trzymać się Maryi, nie utracimy nadziei, nie zatracimy naszej wiary – mówił abp Marek Jędraszewski przy kościele Grobu Matki Bożej, przy którym zakończyła się tradycyjna procesja Pogrzebu Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie trwa odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

 
Abp Marek Jędraszewski zauważył, że Ewangelie nic nie mówią o tym, jak wyglądało przejście Maryi z tego świata do domu Ojca. Ale pobożność chrześcijańska tworzyła dzieła literackie, które stanowiły uzupełnienie tego, czego nie wyczytano w Piśmie Świętym.

– Apokryfy nie są księgami świętymi, których treść zobowiązuje nas do przyjęcia ich w duchu wiary, ale apokryfy wiele mówią o tym, jak wyglądała wiara i pobożność pierwszych chrześcijan, zwłaszcza żyjących w Jerozolimie i ich świadectwa nie wolno nam lekceważyć – mówił metropolita krakowski zwracając uwagę na wielość apokryfów dotyczących zaśnięcia, śmierci i wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.


W czasie homilii arcybiskup przytoczył obszerne fragmenty jednego z najważniejszych apokryfów poświęconych tej tematyce – Transitus R. Maryja od anioła dowiedziała się o bliskim odejściu z tego świata. Była to dla niej chwila wyczekiwana, bo bardzo tęskniła do spotkania ze Swoim Synem – Jezusem Chrystusem. Apokryf przywołuje modlitwę Maryi, w której wysławia Swojego Syna. Później apokryf opowiada o tym, jak Jezus, z tłumem aniołów i świętych, przyszedł po duszę Maryi, a Apostołowie zatroszczyli się o pogrzeb Jej ciała.

  
Metropolita porównał kalwaryjskie misterium z wydarzeniami sprzed dwóch tysięcy lat w Jerozolimie.

– Braliśmy udział w czymś przejmującym, w czymś wielkim. Było to uczczenie Matki Najświętszej, Jej przejścia do nieba, przejścia pełnego chwały, a także radości – mówił arcybiskup.

  

– Wielkie misterium wiary – wiary w Jej wyniesienie. Wielkie misterium człowieczeństwa, które nie jest przeznaczone na to, aby obrócić się bezpowrotnie w proch i nicość. Misterium człowieczeństwa, które zostało przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa powołane do wieczności – dodawał wskazując na nadzieję każdego ochrzczonego na podobną przyszłość jak ta wniebowziętej Maryi. Metropolita zwrócił także uwagę na nieszczęście tych, którzy pozbawieni są tej nadziei i potrzebę modlitwy w ich intencji.

 
– W czasach ogromnego kulturowego zamieszania jesteśmy wydani na pokusę utraty nadziei – utraty nadziei w wieczność – mówił abp Marek Jędraszewski podkreślając, że utrata nadziei zaczyna się od utraty wiary w Chrystusa. Metropolita zauważył, że niebezpieczeństwa utraty wiary i nadziei są dziś bardzo silne i chcą wejść do ludzkich serc na sposób niejako instytucjonalny począwszy od przedszkoli i szkół, gdzie chce się głosić bezbożną wizję człowieka.

  
Arcybiskup podkreślił, że wiara jest łaską, którą łatwo utracić, bo ten skarb nosimy w glinianych naczyniach, które łatwo rozbić.

– Jeśli będziemy się trzymać Maryi, nie utracimy nadziei, nie zatracimy naszej wiary. Będziemy coraz bardziej pogłębiali skarb, jakim jest wiara, nadzieja i miłość, i tym skarbem będziemy się z innymi dzielili, to w ten sposób będziemy naprawdę zmieniali świat, a on będzie coraz bardziej człowieczy – mówił metropolita podkreślając, że żyjąc nadzieją przygotowujemy się na moment własnego „transitus” – przejścia z tego świata do domu Ojca.

 
Homilię arcybiskup zakończył odmówieniem Pozdrowienia anielskiego, do którego odmawiania ze zrozumieniem zachęcił kalwaryjskich pielgrzymów.

 

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
Fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium


40361 40362 40363 40364 40365 40366 40367 40368 40369 40370 40371 40356 40357 40358 40359 40360 40359 40360 40361 40362 40363 40364 40365 40366 40367 40368 40369 40370 40371 40356 40357 40358