Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30ABP MAREK JĘDRASZEWSKI DO UCZESTNIKÓW XVII PIESZEJ PIELGRZYMKI Z ŁAGIEWNIK DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ: DZIĘKUJEMY BOGU ZA MARYJĘ, KTÓRA CHCE PRZYTULIĆ DO SIEBIE KAŻDĄ I KAŻDEGO Z NAS

– Dziękujemy Bogu za to, że w tym świętym, katolickim i apostolskim Kościele znajdujemy się pod sercem Matki Najświętszej, która chce każdą i każdego z nas tak bardzo przytulić do siebie, tak objąć swą dłonią, dotknąć swym policzkiem, jak to widzimy na cudownym obrazie Matki Bożej Kalwaryjskiej – mówił abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. na zakończenie XVII Pieszej Pielgrzymki z Łagiewnik do Kalwarii Zebrzydowskiej.

W homilii arcybiskup przypomniał, że prawda o Trójcy Świętej jest od tysięcy lat głoszona wszystkim narodom. Przekracza ona ludzkie pojmowanie i jest przeżywana osobiście oraz we wspólnocie Kościoła. Św. Paweł wspominał, że ludzie kierowani Bożym Duchem mogą wołać do Boga „Abba”. – Kierowani Duchem Świętym, Duchem Wolności, zwracamy się do Boga, mówiąc „Abba”, w poczuciu że jesteśmy Jego dziećmi. Wypowiadając to słowo do Ojca, który jest w niebie, czujemy szczególną wspólnotę z Jego Synem Jednorodzonym Jezusem Chrystusem, narodzonym z Dziewicy Maryi – powiedział metropolita.

Tę prawdę w sposób najbardziej doskonały przeżywała Matka Najświętsza. Wiele obrazów prezentujących scenę zwiastowania zawiera postać Archanioła, wskazującego na Ducha Świętego. – Dlatego że dała się prowadzić Duchowi Bożemu, Duchowi wolności i właśnie dlatego, że tak przeżywała swe Boże dziecięctwo, mogła stać się Matką Syna Bożego, rodząc Go ze swego dziewiczego ciała w Betlejem – zauważył.

Arcybiskup stwierdził, że w kalwaryjskim sanktuarium rozważa się mękę oraz wielką, miłosierną miłość Boga. Wskazał jak wymownym znakiem jest, że pielgrzymi zdążali od Sanktuarium Bożego Miłosierdzia do Kalwarii Zebrzydowskiej, by Boże miłosierdzie przeżyć w tajemnicach cierpienia Chrystusa, ale także w tajemnicach śmierci i wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. – Odczytujemy nasze chrześcijańskie życie w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, wpatrując się jednocześnie w życie, wiarę, miłość i nadzieję, które ożywiały Najświętszą Maryję Pannę, prowadzącą nas do swego Syna. Staliście się kochani pielgrzymi szczególnym znakiem Boga w Trójcy Świętej Jedynego, idąc z Łagiewnik aż tutaj, będąc dla bardzo wielu ludzi znakiem, że jest Bóg, w Trójcy Świętej Jedyny, dzięki któremu dokonało się nasze zbawienie – mówił. Zauważył, że pielgrzymi podejmowali trud drogi, niosąc w swych sercach intencje, by spotkać Matkę. – Jakżeż bardzo trzeba wysławiać Boga w Trójcy Świętej Jedynego za to, że jesteśmy członkami świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła – stwierdził. – Dziękujemy Bogu za to, że w tym świętym, katolickim i apostolskim Kościele znajdujemy się pod sercem Matki Najświętszej, która chce każdą i każdego z nas tak bardzo przytulić do siebie, tak objąć swą dłonią, dotknąć swym policzkiem, jak to widzimy na cudownym obrazie Matki Bożej Kalwaryjskiej – dodał. Powiedział, że zebrani proszą Maryję o potrzebne łaski dla siebie, swych rodzin, Polski i świata. – Wysławiamy Boga w Trójcy Świętej Jedynego za to, że jesteśmy tu razem i że przeżywamy wspólnotę dzieci Bożych, która by nigdy nie mogła zaistnieć, gdyby nie to że jest Jeden Bóg w Trzech Osobach i jest także Ta, która została wybrana by nas doprowadzić do Syna – wskazał.

Przed błogosławieństwem pielgrzymi podziękowali arcybiskupowi za wspólną modlitwę oraz koordynatorowi, ks. Piotrowi Waligórze, za kolejne „przyprowadzenie ich do Matki, by Jej powierzyć własne troski”. – Bogu w Trójcy Jedynemu i Matce Najświętszej dzięki za ten dzień. Wielkie “Bóg zapłać” każdej i każdemu z was, za to, że podjęliście trud pielgrzymi. Za to, że mogliśmy dać świadectwo naszej wiary – mówił ks. Waligóra. W „Majówce w drodze”, wzięło udział ok. 800 pielgrzymów.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej