Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3048. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych

W dniach od 11 do 13 września 2012 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się 48. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych.
Otwarcie sympozjum miało miejsce  w auli WSD OO. BERNARDYNÓW  w Kawarii Zeb. Tego dnia wygłoszono m.in. dwa referaty: Liturgia od Tridentinum do Vaticanum II. Czy reforma liturgii była konieczna? – ks. prof. dr hab. Jerzy Stefański (UAM) oraz Teologiczny kontekst odnowy liturgicznej po Vaticanum II – ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. (KUL). Centralnym punktem dnia była sprawowana o godz. 17.45 Eucharystia z Nieszporami w kalwaryjskiej bazylice. Przewodniczył jej Ks. bp. dr Adam Bałabuch, który wygłosił okolicznościowe Słowo Boże. Wczystkich czcigodnych gości, a wśród nich Ks. bpa Damiana Zimonia oraz Ks. bpa
Stefana Cichego, przywitał w imieniu stróżów Sanktuarium O. Gracjan Kubica – Kustosz.
W środę uczestnicy sympozjum wysłuchali kolejnych referatów: Wciąż nieodkryte bogactwa posoborowej liturgii – ks. dr hab. Andrzej Żądło, prof. (UŚ), Participatio actuosa – pełny udział wiernych w liturgii – ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko (UO), Słowo i sakrament w liturgii – ks. dr hab. Kazimierz Matwiejuk, prof. (UKSW) i Permanentna formacja liturgiczna – ks. dr hab. Stanisław Araszczuk, prof. (PWT Wrocław). W programie dnia było także zwiedzanie bazyliki i Sanktuarium oraz wyjazd do Wadowic, gdzie o godz. 18.00 sprawowano Eucharystię w bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach. Pprzewodniczył jej Ks. bp Stefan Cichy.
W  czwartek, po wspólnej Jutrzni w kaplicy Domu Pielgrzyma i śniadaniu, uczestnicy sympozjum udali się do Krakowa, by nawiedzić Sanktuarium bł. Jana Pawła II.  Eucharystii sprawowanej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przewodniczył Ks. kard. Stanisław Dziwisz.
Sympozjum zakończyła wspólna modlitwa przy grobie św. Faustyny.
3358 3359 3360 3361 3362