Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3045 rocznica pierwszej wizyty papieskiej w sanktuarium

45 lat temu Ojciec Święty Jan Paweł II przekazał “najistotniejsze papieskie orędzie: Nie ustawajcie w modlitwie”. Papież przybył do sanktuarium w ramach I wizyty w Polsce, 7 czerwca 1979 roku.

W godzinach przedpołudniowych Ojciec Święty przyjechał do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wchodząc głównym wejściem do bazyliki, chwilę modlił się przed tabernakulum, a następnie udał się przed cudowny obraz NMP Kalwaryjskiej. Po modlitwie poprowadził przy ołtarzu polowym nabożeństwo Słowa Bożego i wygłosił kazanie.

Nie wiem po prostu, jak dziękować Bożej Opatrzności za to, że dane mi jest jeszcze raz nawiedzić to miejsce. Kalwaria Zebrzydowska: sanktuarium Matki Bożej – i dróżki. Nawiedzałem je wiele razy, począwszy od lat moich chłopięcych i młodzieńczych – rozpoczął papież.

Wspominając swoje prywatne pobyty w sanktuarium oraz oficjalne wizyty, papież powiedział, że polecał tutaj sprawy szczególnie trudne.

Widziałem, że coraz częściej muszę tu przychodzić, bo po pierwsze spraw takich było coraz więcej, a po drugie – dziwna rzecz – one się zwykle rozwiązywały po takim moim nawiedzeniu na dróżkach. Mogę wam dzisiaj powiedzieć, moi drodzy, że prawie żadna z tych spraw, które czasem niepokoją serce biskupa, a w każdym razie pobudzają jego poczucie odpowiedzialności, nie dojrzała inaczej, jak tutaj, przez domodlenie jej w obliczu wielkiej tajemnicy wiary, jaką Kalwaria kryje w sobie – mówił.

Mówił także o tajemnicy “zjednoczenia Syna z Matką”, jaką kryje w sobie Kalwaria i podzielił się owocem swojego pielgrzymowania po dróżkach.

Nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. „Nie samym chlebem żyje człowiek” i nie samą doczesnością, i nie tylko poprzez zaspokajanie doczesnych – materialnych potrzeb, ambicji, pożądań, człowiek jest człowiekiem… „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych” – zaznaczył papież i stwierdził, że zachęta do modlitwy, to najistotniejsze orędzie.

W czasie tej wizyty Ojciec Święty Jan Paweł II podniósł kościół klasztorny do godności bazyliki mniejszej.