Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3035 ROCZNICA WYBORU PAPIEŻA POLAKA W KALWARII

W środę 16.10.2013 minęła 35 rocznica wyboru na stolicę Piotrową bł. Jana Pawła II.

Wdzięczni Panu Bogu za jego święte życie, za miłość do Boga, do Matki Bożej, do każdego człowieka, oraz za jego życzliwość dla naszego Sanktuarium i wszystkich pielgrzymów kalwaryjskich, w tym dniu – rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża, w kalwaryjskiej bazylice trwaliśmy na modlitewnych spotkaniach jemu poświęconych:
  –  od godz. 10.00  przez cały dzień słuchaliśmy w bazylice przemówień Ojca św. bł. Jana Pawła II;
  –  o  godz.  19.00  sprawowano Mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem O. Gracjana Kubicy, Kustosza Sanktuarium, który wygłosił okolicznościowe kazanie;
  –  po Mszy św. specjalne Nabożeństwo różańcowe poprowadził O. Egidiusz Włodarczyk;
  –  czas do godz. 21.30 wypełniła projekcja filmu z I pielgrzymki Papieża Polaka do Kalwarii;
  –  o godz. 21.30 udano się do kaplicy Niepokalanego Poczęcia NMP przed relikwiarz Ojca św. bł. Jana Pawła II, gdzie odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po błogosławieństwie, którego udzielił Kustosz Sanktuarium, odśpiewano „Barkę” i ucałowano relikwiarz.

  Bł. Janie Pawle II – módl się za nami.

5422 5423 5424 5425 5426 5427 5428 5429