Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3031.12.2022 – ZAKOŃCZENIE ROKU 2022

– Na początku wszystkiego, co dobre, jest Słowo Boże – Jezus Chrystus. W Nim, przez Niego i dla Niego wszystko ma istnienie i swoje ostateczne dopełnienie – mówił o. Franciszek Salezy Nowak OFM, podczas uroczystej Mszy św. na zakończenie roku 2022 w kalwaryjskiej bazylice.

  

Modlitwa rozpoczęła się od Koronki do Bożego Miłosierdzia i adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy. O godz. 16.30 odmówiono różaniec, po którym sprawowano uroczystą Eucharystię. W czasie liturgii homilie wygłosił wikary kalwaryjskiego konwentu o. Franciszek Salezy Nowak OFM.

Mówił. że w ostatnim dniu roku trzeba pamiętać o czujności, która jest konieczna i wymagana, by nie dać się odwieść od prawdy, by nie ulegać złudzeniom i temu wszystkiemu, co nie pochodzi od Ducha Świętego.

– Jezus Chrystus jest wieczny, On jest gwarancją naszej nieprzemijalności i Życia Wiecznego – stwierdził i przypomniał, że „jeśli z Nim rozpoczniemy Nowy Rok, jeśli On będzie na początku każdego naszego przedsięwzięcia i wszystkich planów – nic złego nam się nie przytrafi”.

W dalszych słowach przypomniał, że Bóg pokazuje piękną perspektywę czasu i zachęcił, by był on okazją do czynienia dobrze.
– Może to być czas, w którym przebaczę komuś, kto mnie skrzywdził. Może pojednam się z długo nie odwiedzanymi rodzicami. Może uda mi się pokonać nałóg, który niszczy moje życie i życie bliskich – mówił kapłan.

Po Mszy św. odbyło się nabożeństwo dziękczynne za miniony rok. Przed wystawionym Jezusem Eucharystycznym wybrzmiała modlitwa przeproszenia i uwielbienia Boga oraz dziękczynne Te Deum.

  

  
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium


46414 46415 46409 46410 46411 46412 46413 46409 46410 46411 46412 46413 46414 46415