Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3031.12.2019 – ZAKOŃCZENIE ROKU

– Refleksje na temat czasu i przemijania uświadamiają nam, jak cennym darem jest życie dane od Boga. Czas należy do Boga! On jest jego Panem – mówił o. dr Konrad Cholewa OFM, kustosz kalwaryjskiego sanktuarium podczas dziękczynnej Eucharystii na zakończenie roku.

 

W czasie Mszy świętej pielgrzymi zebrani w bazylice dziękowali Bogu za przeżyty rok. Do postawy wdzięczności zachęcał Kustosz w czasie homilii:
– Człowiek, który jest zdolny do dziękowania Panu Bogu, wyraża rzeczywistą o Nim pamięć. A jeśli my pamiętamy o Bogu, to On tym bardziej o nas nie zapomina.

 
W dalszych słowach ojciec Konrad dziękował za kolejny rok łaski dla sanktuarium. Wyraził wdzięczność za każdy krok postawiony na tej świętej ziemi przez pielgrzymów oraz za czas wielkich odpustów, za wiele łask jakich doświadczają pielgrzymi z różnych zakątków Polski i świata, ale również ci, którzy na co dzień modlą się w Kalwarii. Słowo wdzięczności skierował również w stronę grup duszpasterskich, które działają przy sanktuarium.

  
Kustosz dziękował dobrodziejom kalwaryjskiego sanktuarium, dzięki którym możliwe było między innymi odrestaurowanie kościoła Wniebowstąpienia Pana Jezusa, wymiana okien w bazylice i nagłośnienia, a także wykonanie kolejnego etapu prac przy nowopowstającej auli multimedialnej dla potrzeb pielgrzymów, czy też zorganizowaniu Letniego Festiwalu Muzycznego.

 
Zachęcił również do zrobienia rachunku sumienia i podsumowania minionego czasu.
– Może dają się odczuć każdemu z nas grzechy zaniedbania Bożej łaski. Zapytajmy siebie, czy w minionym roku znaleźliśmy wystarczająco czasu, aby duchowo się rozwijać?

 
Na zakończenie zachęcał, by powierzyć nadchodzący czas Słowu, które stało się Ciałem.
– Bóg zapragnął być z nami, stać się człowiekiem, żyć naszym życiem, a zarazem to życie przemienić, ubogacić, rozświetlać jego ciemne strony. (…) Idźmy w Nowy Rok bez lęku, z pewnością, że jest z nami Chrystus, po wszystkie dni, aż do skończenia świata – zakończył.

  
Po Mszy świętej odbyło się nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem, podczas którego odśpiewano Suplikację oraz Te Deum.

 
 
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium


33683 33684 33685 33686 33687 33688 33689 33683 33684 33685 33686 33687 33688 33689