Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3030.09.2021 – PIELGRZYMKA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE – „TOBIE ZAWIERZAMY LOSY NASZEGO UNIWERSYTETU”

W ostatni dzień września do Matki Bożej Kalwaryjskiej przybyła w pielgrzymce na rozpoczęcie nowego roku akademickiego społeczność Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Władze uczelni, wykładowcy, studenci i pracownicy uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył Ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, Rektor UPJPII.

 
Przed Mszą świętą zebrani wysłuchali wykładu dra hab. Tomasza Graffa pt. „Święty Jan Paweł II Wielki – syn ziemi wadowickiej”.

 
Na początku liturgii zebranych pielgrzymów przywitał o. Gracjan Kubica OFM, kustosz sanktuarium. Wspominając patrona dnia, św. Hieronima, i jego pracę nad Biblią, życzył, by studenci i profesorowie, wzorem Świętego znajdowali czas na osobiste spotkanie ze Słowem Bożym.

 
Homilię wygłosił Ks. dr Jacek Soprych, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W początkowych słowach zwrócił uwagę, że obecność studentów i wykładowców przed cudownym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej nie jest przypadkowa, ponieważ Maryja wskazuje na Chrystusa, który jest lekarstwem dla „spoganiałego świata i jest niezachwianą nadzieją”.
– Zafascynowani nauką i zniewoleni techniką, nie mamy dziś wprawy, i często ochoty, w studiowaniu nauki wiary, a przecież dziś tak trudno jest mówić o wierze, o Panu Bogu, o wartościach – stwierdził kapłan i przypomniał słowa świętego Jana Pawła II, Patrona uczeni: „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, On jeden wie, co nosi w sercu człowiek”. Kaznodzieja mówił, że „sekret człowieka nie tkwi w rzeczach” i nie zależy od tego, co posiada. „Wartość człowieka znaczy tyle, ile znaczy jego serce”.

 
– Razem możemy się umacniać. Razem nasze świadectwo będzie miało większą wartość, będzie wiarygodniejsze. Również nasze relacje we wspólnocie powinny być świadectwem, by mogli mówić: patrzcie, jak oni się miłują – przekonywał rektor i przypomniał, że „siła Ewangelii i chrześcijaństwa tkwi w żarze serc uczniów”.

 
 Kapłan zachęcał, by „wypłynąć na szerokie wody i wyruszać w nieznane”.
– Młody człowieku, skoro dzisiaj tu jesteś, to wiesz, gdzie jest źródło. Ono bije w Eucharystii, ono tryska w sakramentach. Tym źródłem jest sam Bóg – mówił, a następnie przypomniał, że Chrystus ostrzegał, iż „ludzi, do których ma dotrzeć Królestwo Boże jest wielu”, dlatego wszyscy są wezwani, by nieść Dobrą Nowinę całemu światu. Przekonywał, że konieczne jest ponowne zaproszenie Jezusa i Jego Matki do swojego życia.

 
– Skoro dziś tu jesteśmy, to czerpmy siłę i moc ze źródła, które tryska dla nas – zakończył kaznodzieja.

 
Po Mszy świętej Ks. Robert Tyrała odmówił akt zawierzenia Matce Bożej Kalwaryjskiej.
– Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, Tobie oddajemy wszystkie owoce naszego życia i posługi, myślenia oraz poszukiwania prawdy. Tobie zawierzamy losy naszego Uniwersytetu – mówił rektor. Modlitwa była oparta o słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział w Kalwarii Zebrzydowskiej podczas ostatniej Eucharystii sprawowanej w Polsce 19. sierpnia 2002 roku.

 
Na zakończenie pielgrzymki, jej uczestnicy wzięli udział w Drodze Krzyżowej na krużgankach klasztoru.

 

 
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium


41223 41224 41225 41226 41227 41228 41229 41230 41231 41214 41220 41221 41222 41221 41222 41223 41224 41225 41226 41227 41228 41229 41230 41231 41214 41220