Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3029.10.2016 – Kapituła lokalna Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Kalwarii Zebrzydowskiej

W sobotę 29.10.2016 r. odbyła się kapituła lokalna Wspólnoty FZŚ działającej przy bazylice oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.  Poprzedziła ją wizytacja pasterska i braterska.  O godz. 9.00 przybył asystent regionalny o. prof. Zdzisław Gogola wraz z przełożoną regionalną s. Zofią Starmą oraz skarbnikiem regionalnym s. Teresą Romejko. Celem wizytacji było spotkanie z Radą Wspólnoty, sprawdzenie dokumentacji, a także umocnienie braci i sióstr w ich powołaniu. O godzinie 11.00 odbyło się spotkanie ze wszystkimi członkami  Wspólnoty i ojcem asystentem Stanisławem Górnim. S. Zofia Starma powitała zebranych i skierowała słowo do braci i sióstr. Potem o. prof. Zdzisław Gogola mówił o roli  FZŚ i  jego zadaniach. W południe została odprawiona Msza św. którą celebrował o. Zdzisław Gogola. Współkoncelebransami byli o. Stanisław  Górni i były asystent o. Józef Wawro. Ojciec Profesor wygłosił kazanie, w którym podkreślił, że franciszkanie świeccy powinni wykazywać więcej odwagi w dawaniu świadectwa i nie powinni zapominać o swoim powołaniu. Po Mszy św. odbyła się kapituła. Na przełożoną na nową 3-letnią kadencję została wybrana s. Izabela Oczkowska. Zastępcą przełożonej została s. Krystyna Biernat. Na radnych wybrano: s. Klarę Małgorzatę Kasprzyk, s. Marię Rozum, br. Andrzeja  Jarguza, br. Bogusława Zająca i br. Witolda Tomczaka.

Zobacz również: Aktualności FZŚ


17962 17963 17962 17963