Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3028.08.2021 – 49. PIELGRZYMKA RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

30 animatorów Ruchu Światło-Życie, 7 animatorów liturgicznych, 8 animatorów muzycznych oraz 36 animatorów Oazy Dzieci Bożych przyjęło błogosławieństwo do pełnienia posługi.

  
Na Mszy św. w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej spotkała się młodzież należąca do Ruchu Światło-Życie, Służby Liturgicznej Ołtarza, Grup Apostolskich RAM i Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży oraz małżeństwa formujące się w Domowym Kościele. Wszyscy przyjechali na #Rekodziękczynienie, by podziękować za czas wakacyjnych rekolekcji oraz prosić o potrzebne łaski na nowy rok formacyjny. Eucharystii przewodniczył bp Robert Chrząszcz.

  
W homilii zwrócił on uwagę na silną więź, jaka łączy Maryję i Jezusa.

– Maryja patrzy na nas przez pryzmat swojego Syna, a On przez oblicze swojej Matki – powiedział i przypomniał, że w 1929 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, po śmierci mamy, młody Karol Wojtyła usłyszał od swojego ojca znamienne słowa: “Od dzisiaj to Ona będzie twoją Mamą”.

To ojcowskie zawierzenie, świadectwo wiary w trudnej sytuacji, stało się wyznacznikiem duchowej wędrówki i rozwoju Karola Wojtyły. Realizację tego przedsięwzięcia widać w całości w jego posługiwaniu (…), i w papieskim zawołaniu “Totus Tuus” – zauważył dodając, że również Prymas Tysiąclecia zawierzył swoje życie Matce Bożej i wielokrotnie podkreślał, że Maryja ma prowadzić do Jezusa.

  
Nawiązując do przypadającego na dziś fragmentu Księgi Judyty przekonywał również, iż lud Boży potrafi zwyciężyć wszystkie ataki wrogich sił dzięki ufności i wytrwałości w wierze. W realizacji swoich planów Bóg posługuje się bowiem tym, co według oceny ludzkiej jest słabe. Taką wierną wykonawczyni planów Bożych była właśnie najpierw biblijna Judyta, a później Maryja.

– Oto Maryja i dziś jest dla nas Matką i staje się przykładem oraz impulsem do konkretnego działania. Pobudza nas do podjęcia duchowej walki i odpowiedzialności za całą wspólnotę Kościoła – podkreślił bp Chrząszcz.

 
Zwracając się do kandydatów na animatorów mówił także, iż Kościołowi bardzo potrzeba dziś wielkiego zaangażowania ludzi świeckich.

– Co jest ważne w posłudze? Spojrzenie na Maryję! – zaznaczył i przypomniał, że ks. Blachnicki pisał, że Matka Boża jest wzorem, modelem i typem Kościoła.

– Aby to zrozumieć, wystarczy spojrzeć na Maryję i odtwarzać w swoim życiu Jej postawę wobec Chrystusa – tłumaczył.

  
Warto dodać, iż w oazowych rekolekcjach w tym roku wzięły udział 1154 osoby (moderatorzy, diakoni, klerycy, animatorzy, uczestnicy, a także kucharki). Zorganizowanych zostało 27 turnusów.

  

   
Monika Łącka | Gość Niedzielny
Fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium


40881 40882 40883 40884 40885 40886 40887 40888 40889 40890 40891 40892 40893 40894 40895 40896 40897 40898 40899 40862 40863 40864 40865 40866 40867 40868 40869 40870 40871 40872 40873 40874 40875 40876 40877 40878 40879 40880 40899 40879 40880 40881 40882 40883 40884 40885 40886 40887 40888 40889 40890 40891 40892 40893 40894 40895 40896 40897 40898 40862 40863 40864 40865 40866 40867 40868 40869 40870 40871 40872 40873 40874 40875 40876 40877 40878