Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3028.06.2020 – JUBILEUSZ 60 – LECIA KAPŁAŃSTWA O. BERNARDA MACHNIEWICZA OFM

– Niech Pan błogosławi wszystkim, których spotkałem na drodze życia kapłańskiego i zakonnego – powiedział o. Bernard Machniewicz OFM, który celebrował Mszę św. z okazji jubileuszu 60 – lecia święceń kapłańskich.

   
Homilię podczas Eucharystii wygłosił o. dr Konrad Cholewa OFM, kustosz. Rozpoczął od nawiązania do czytań z niedzielnej Liturgii Słowa. Mówił o często powtarzającym się w perykopie ewangelicznej słowie „kto”, które wskazuje nie tylko na Dwunastu, ale na każdego z uczniów Jezusa. Przypomniał znaczenie słowa kochać i wskazał na hierarchię, jaką powinni się kierować wyznawcy Chrystusa – na pierwszym miejscu stawiać zawsze Boga.

  
Następnie zwrócił się do Jubilata:
– Każdy kapłan jest wybrany bez żadnych swoich zasług. Staje się narzędziem w Chrystusowej misji zbawienia świata. Ty także zostałeś obdarowany, obdarzony zaufaniem i dopuszczony do szczególnej przyjaźni z Chrystusem. To On w Tobie, drogi ojcze Jubilacie i przez Ciebie działał.

   
Kaznodzieja stwierdził, że jubileusz jest okazją do wdzięczności wobec Boga  za „siłę i łaskę do wytrwania, ludzi, których postawił na Twojej drodze, oraz dokonane dobro”.
– Dzisiejszy jubilat poświęcił swoje życie głoszeniu Dobrej Nowiny o Chrystusie, krzewieniu wiary w Niego jako kapłan. Ta uroczystość jubileuszowa jest także okazją i zachętą dla nas do osobistej refleksji nad darem wiary, który nosimy we własnych sercach. Wiara nie może być wartością, którą zamkniemy w murach własnych domów, własnego kościoła, w salach, w których odbywają się lekcje religii. Istota wiary zachęca do dzielenia się nią.

  
Dalej Kustosz odniósł się do słów papieża Franciszka z encykliki Lumen Fidei, o tym, że „wiara rodzi się w spotkaniu z Bogiem żywym, który nas wzywa i ukazuje nam swoją miłość”.
– Dziś możesz powiedzieć za św. Pawłem: W dobrych zawodach wystąpiłem, wiary ustrzegłem. Ale bieg nadal trwa. Nadal czekają ludzie na Bożą łaskę, którą mogą otrzymać przez Twoje kapłańskie serce i kapłańskie dłonie – zakończył kapłan.

    
Na zakończenie ojciec Bernard podziękował zebranym na modlitwie i udzielił wszystkim błogosławieństwa.

    
Ojciec Bernard Jan Machniewicz OFM przyjął święcenia kapłańskie 26 czerwca 1960 roku wraz z siedmioma współbraćmi z rąk bpa Karola Wojtyły w kalwaryjskiej bazylice. Obecnie nadal posługuje pielgrzymom w sanktuarium.

  

 
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium.
Fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Buro Prasowe Sanktuarium35602 35603 35604 35605 35606 35607 35586 35589 35590 35591 35592 35593 35594 35595 35596 35597 35598 35599 35600 35601 35600 35601 35602 35603 35604 35605 35606 35607 35586 35589 35590 35591 35592 35593 35594 35595 35596 35597 35598 35599