Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3023.09.2020 – ODSZEDŁ DO PANA… O. BERNARD MACHNIEWICZ OFM

W dniu dzisiejszym w godzinach porannych wieku 85 lat odszedł do Pana o. Bernard Machniewicz OFM. Ojciec Bernard posługiwał w kalwaryjskim sanktuarium od 2004 roku, ostatnie dni spędził w zakonnej Infirmerii Świętego Szymona.

  

Obrzędy pogrzebowe będą odprawione w bazylice Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej 26 września 2020 r.

 
WPROWADZENIE ciała do kaplicy MB Bolesnej 26 września (sobota) o godz. 9.00;

Przeprowadzenie do Bazyliki o godz. 10.30, następnie Jutrznia;

Msza święta o godz. 11.00.

    

   
O. Bernard rodził się 3 czerwca 1935 r. we Lwowie. 29 sierpnia 1953 roku wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Po ukończeniu nowicjatu, 30 sierpnia 1954 roku złożył pierwsze śluby zakonne. Profesję wieczystą złożył 2 marca 1958 roku, a 26 czerwca 1960 roku przyjął święcenia kapłańskie.

  
Posługiwał w następujących miejscach i pełnił funkcje:
1954-1960 – studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej
1960-1962 – spowiednik i kaznodzieja w Krakowie;
1962-1967 – studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – uzyskanie stopnia magistra filozofii przyrody
1967-1972 – wychowawca i wykładowca (nauczyciel fizyki) w Niższym Seminarium Duchownym (Liceum) w Kalwarii Zebrzydowskiej
1972-1973 – katecheta w Piotrkowie Trybunalskim
1973-1975 – katecheta w Warszawie
1975-1981 – gwardian klasztoru i proboszcz parafii w Zakopanem i kapelan w KBK
1981-1983 – proboszcz w Jelnej; duszpasterz w Leżajsku
1981-1984 – Definitor Prowincji
1983-1984 – wikary klasztoru w Piotrkowie Trybunalskim
1984-1986 – gwardian klasztoru w Opatowie K.
1986-2000 – kapelan szpitala w Leżajsku, spowiednik, kaznodzieja
2000-2004 – spowiednik i kaznodzieja w Zakopanem
2004-2020 – spowiednik i kaznodzieja w Kalwarii Zebrzydowskiej
    
26 czerwca 2020 r. obchodził jubileusz 60-lecia święceń prezbiteratu.
    
Zmarł dnia 23 września 2020 r. w prowincjalnej Infirmerii św. Szymona z Lipnicy w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Przeżył 85 lat, w Zakonie 66 lat, w kapłaństwie 60 lat.
   
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci!


37078 37079 37080 37078 37079 37080