Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3023.07.2016 – IV KONCERT XXI LETNIEGO FESTIWALU MUZYCZNEGO W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

W IV Koncercie XXI Letniego Festiwalu Muzycznego w Kalwarii Zebrzydowskiej (23.07.2016) wystąpili Muzycy Wawelscy – Zespół Muzyki Dawnej “FLORIPARI”.

Artyści w koncercie zatytułowanym “Paradisum Polonorum” wykonali m.in.: Zdrowaś budź Maryja Anonima (z I poł. XVI w.), Prośbę do Boga o pożywienie z Kancjonału Braci Polskich, Cantio Polonica (Tabulatura m. Lipska), Służyłem ja Tobie długo Anonima (XVII w.), czy A lieta vita czyli Chcemy-li sobie G. Gastoldiego.


15226 15227 15228 15229 15230 15231 15232 15233 15234