Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3023-24.04.2016 – PIELGRZYMKA HARCERSKA CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ

W dniach 23-24.04.2016 odbyła się pod hasłem: “Zauważ człowieka i… przybądź do Kalwarii Zebrzydowskiej” Pielgrzymka Harcerska Chorągwi Krakowskiej.

Odważnie i z nadzieją stawajcie do walki o zwycięstwo miłości – apelował o. bp Damian Muskus OFM do harcerzy, którzy przyszli do Kalwarii Zebrzydowskiej w pieszej pielgrzymce, którą odbyli w ramach przygotowań do ŚDM w Krakowie. Koordynator generalny ŚDM przewodniczył Mszy św. w sanktuarium kalwaryjskim, podczas której modlono się w intencji młodych całego świata, którzy za trzy miesiące przybędą do Krakowa oraz za tych, którzy będą im posługiwać jako wolontariusze.

Pielgrzymkę zorganizowała chorągiew krakowska ZHP. Harcerze i harcerki, zuchy i instruktorzy przeszli z Wadowic do Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu święta swojego patrona – św. Jerzego. W sanktuarium kalwaryjskim powierzali swoją służbę, zwłaszcza w czasie ŚDM, Matce Bożej.
„Jako pełniący Białą Służbę wolontariusze, jesteście bardzo ważną cząstką tych Dni. Światowe spotkanie młodych nie byłoby możliwe bez osób, które poświęcają swój czas, energię i zdolności dla innych” – podkreślał w homilii podczas Mszy św. w bazylice kalwaryjskiej o. bp Damian Muskus. Tłumaczył, że harcerze pełnią swoją służbę w określonych strukturach, są profesjonalistami i dla wielu młodych mogą być wzorem. „Jeśli jednak zabraknie modlitwy, jeśli swojej pracy nie oddacie Jezusowi, na nic się zda nawet największy profesjonalizm i organizacyjna sprawność” – przestrzegał koordynator przygotowań do ŚDM. „Dlatego przywędrowaliście tu śladami twórcy i patrona ŚDM św. Jana Pawła II, dając tym samym świadectwo, że Światowe Dni Młodych nie są dla was tylko sprawdzianem umiejętności i ogromnym wyzwaniem logistycznym, być może największym w dziejach harcerskiej służby, ale przede wszystkim spotkaniem z Jezusem i ze wspólnotą Kościoła” – dodał.
Nawiązując do hasła pielgrzymki hierarcha zauważył, że prawdziwe dostrzeżenie drugiego człowieka jest wyzwaniem, „które staje się palącą potrzebą w społeczeństwach podzielonych na tych, którzy są skoncentrowani na realizacji własnych pragnień i zdobywaniu osobistych sukcesów – i na tych, którzy są samotni, bezradni i słabi”. Dodał jednak, że trudności z zauważeniem człowieka mają również ci, którzy niosą pomoc potrzebującym, bo często skupiają się na wypełnieniu zadań, na skuteczności swojej pracy i przez to gubią człowieka, któremu idą służyć. „Zauważyć człowieka to znaczy zobaczyć bogactwo jego serca, jego tajemnicę. Zauważyć człowieka to znaczy spojrzeć na niego nie tylko przez pryzmat jego potrzeb, które trzeba zaspokoić, ale w perspektywie miłości” – mówił kaznodzieja. „Służba jest bowiem owocem miłości. Służba bez miłości jest tylko egoistyczną próbą uspokojenia sumienia” – zaznaczył. Stwierdził, że wzorem zauważania człowieka jest Jezus, który z miłością patrzył na wszystkich przychodzących do Niego.
Bp Muskus przywołał również postać patrona harcerzy, św. Jerzego, i namawiał młodych, by upodobnili swoje serce do jego walecznego serca. „Jako harcerze macie tak jak on misję i obowiązek, by walczyć z różnymi przejawami niesprawiedliwości, z obojętnością, brakiem odpowiedzialności i troski o innych, z wyzyskiem i nienawiścią” – tłumaczył. „Dbajcie o to, by waszym orężem w walce o to, co piękne i dobre, była modlitwa i pokorna służba. Niech waszą zbroją będzie miłosierdzie świadczone bliźnim, a areną walki – świat, który tego miłosierdzia potrzebuje” – apelował.
„Odważnie i z nadzieją stawajcie do walki o zwycięstwo miłości. Dzielnie stawiajcie czoła wyzwaniom naszych czasów: brońcie najsłabszych, nieście nadzieję samotnym, chorym, bezdomnym i ubogim. Nie lękajcie się być apostołami miłości we współczesnym świecie” – wzywał zgromadzonych w bazylice harcerzy.

W pieszej pielgrzymce z Wadowic do Kalwarii Zebrzydowskiej wzięło udział kilkuset harcerzy chorągwi krakowskiej, do których dołączyli uczestnicy III Harcerskiego Rajdu Szlakami Jana Pawła II, którego organizatorem jest Hufiec Nowy Sącz. Jest ona szczególną formą duchowego przygotowania do służby w czasie Światowych Dni Młodzieży. Wędrówka rozpoczęła się w sobotę rano na wadowickim rynku. Po przejściu do Kalwarii harcerze nawiedzili sanktuarium i dróżki, a po wieczornej Mszy św. wzięli udział w koncercie i Drodze Światła. W niedzielne przedpołudnie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych poświęconych ŚDM. Pielgrzymka zakończyła się w niedzielę Mszą św. o godz. 11.00 w Kościele Ukrzyżowania.

Foto: Br. Albert Mocarski


11611 11612 11613 11614 11604 11605 11606 11607 11608 11609 11610