Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30Dramat trzydziestu srebrników – Wielka Środa

W Wielką Środę wieczorem odbyły się kolejne sceny Misterium Meki Pańskiej. Przy ołtarzu polowym kilka tysięcy pielgrzymów było uczestnikami ewangelicznych scen: Śpiewu pielgrzymów jerozolimskich, Uczty u Szymona, Zdrady Judasza i Posiedzenia Wysokiej Rady.

Chór pielgrzymów przybyłych na święto do świątyni wykonał pełny tęsknoty za Bogiem Psalm 147: Jerozolimo, chwal Pana nad Pany, przeplatając go antyfoną Zmiłuj się nad nami, Panie, bośmy bardzo napełnieni wzgardą. Zwrotki wykonali soliści.

Następnie w mistycznej atmosferze odegrano Ucztę u Szymona, w czasie której Maria namaściła stopy Jezusa „na pogrzeb”. Gest Marii rozumiał tylko Jezus, bo wiedział, co Go czeka.  Kulminacją była scena zdrady Judasza.

Czy mam iść za Nim? Nie, coś mnie wstrzymuje. Mistrz jest dla mnie coraz bardziej niezrozumiały, coraz mniej mnie pociąga. Ciągle mówi o rozłączeniu, śmierci, o krzyżu… Muszę się zastanowić, czy nie lepiej wycofać się z tego towarzystwa, póki jeszcze nie jest za późno – mówił Judasz.

Podczas posiedzenia Wysokiej Rady, Kajfasz, najwyższy kapłan, wypowiada proroctwo mówiące o tym, że Jezus umiera za cały naród.

Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej swoimi korzeniami sięga XVII wieku. Na Dróżkach Kalwaryjskich odgrywane są sceny męki Chrystusa począwszy od Wjazdu Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Punktem kulminacyjnym jest Wielki Piątek, kiedy w sanktuarium modli się kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów.

o. Tarsycjusz Bukowski | Biuro Prasowe Sanktuarium

fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM