Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3021-23.09.2018 – DNI WSPÓLNOTY FMO

Od piątku do niedzieli w Sanktuarium Pasyjno – Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej odbywały się Dni Wspólnoty Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej. Ponad czterystu uczestników bernardyńskich duszpasterstw młodzieżowych spędzało czas na modlitwie i podsumowaniu wakacyjnych rekolekcji.

 
Spotkanie rozpoczęło się w piątek popołudniu nieszporami, następnie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, młodzi przystępowali do spowiedzi. Dzień zakończył różaniec, Apel i zasłonięcie Cudownego Obrazu NMP Kalwaryjskiej.

 
Sobotę rozpoczęła wspólna jutrznia, dalej młodzi prezentowali wspólnoty z wakacyjnych turnusów rekolekcyjnych. Popołudniowej Eucharystii przewodniczył o. Teofil Czarniak OFM, Minister Prowincjalny.
Odwołując się do przypowieści o siewcy, ojciec Teofil zwracał uwagę, że Jezus nie obiecywał lekkiego życia, wręcz przeciwnie, chrześcijanin jest powołany do zapierania się siebie samego, by wydać plon obfity.
– Musimy iść jeden krok dalej, nie tylko pomimo trudności i wyzwań, które nas spotykają, my musimy sami wybrać, aby dla Pana Boga obumierać. Jeżeli nie obumrzemy dla siebie samych, dla egoizmu, nie przyniesiemy owocu. Każde obumieranie kosztuje, wymaga, boli.
W dalszych słowach ojciec prowincjał przekonywał młodych, że życie dla Chrystusa wymaga pozostawienia czasem czegoś, co jest dla młodych przyjemne i dawania świadectwa o Jezusie w każdej sytuacji, czasem bardzo prozaicznej.
– Nie bójcie się umierać dla Chrystusa, nie bazujcie swojej wiary tylko na uczuciach. Dzisiaj tu jest wspaniale, pięknie, czujemy, że jest między nami Chrystus, ale wychodząc z tej bazyliki musicie zabrać to ze sobą do miejsc, gdzie żyjecie i pracujecie.
Prowincjał zachęcał również, by młodzi słuchali głosu swojego serca, bo być może Pan wzywa kogoś do życia kapłańskiego lub zakonnego.
Podczas mszy świętej o. Teofil pobłogosławił nowych animatorów, nakładając na nich krzyże San Damiano na znak wybrania i posłania do posługi. Przed rozesłaniem młodzież dziękowała moderatorom i duszpasterzom za obecność i prowadzenie formacji.
Wieczorem młodzi wysłuchali świadectwa Bartka Krakowiaka, inicjatora akcji „Z buta do Maryi.”

 
W niedzielę Eucharystii na zakończenie zjazdu przewodniczył o. Konrad Cholewa, OFM, kustosz sanktuarium, który był jednym z moderatorów wakacyjnych oaz.
Zwracając się do młodych, mówił:
– Żadna grupa ludzi nie może funkcjonować dobrze, jeśli każdy członek takiej wspólnoty nie czuje się całkowicie akceptowany. Wspólnota, w której nie ma wzajemnej akceptacji, nie ma prawa istnienia. Wzajemna akceptacja zakłada ciężką pracę każdego, kto do tej wspólnoty należy, zakłada pewien rodzaj oczyszczenia, wyzbycie się egoizmu, chęci dominacji, skłonności do złego, przyzwyczajeń jakie nabyliśmy. „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”.
Ojciec Konrad stwierdził, że wspólnota żyjąca ideałami św. Franciszka, winna kierować się wzajemną akceptacją, szacunkiem, dyspozycyjnością – gotowością pomocy drugiemu i odpowiedzialnością za słowo. Zarówno za Słowo Boże, jak i słowa wypowiadane.
Następnie kaznodzieja przypomniał Kalwaryjskie Dni Młodych i związane z nimi spełnienie marzenia bł. Karoliny Kózkówny.
– Dzisiejszy świat jednoznacznie woła o takich świadków, jak bł. Karolina. Woła o takie zaangażowanie w swoje środowisko życia i poczucie odpowiedzialności za bliskich. Ta 16-letnia dziewczyna uczy wytrwałości w czynieniu dobra, wierności Bożym przykazaniom i Ewangelii. Te cnoty są dzisiaj rzadko spotykane. Można stwierdzić nawet, że są niemodne lub przestarzałe. Tymczasem to podstawowe wartości, którymi katolik, człowiek wierzący, zwłaszcza dzisiejszych czasów, powinien się odznaczać. (…) Autorytety, jakie się dzisiaj lansuje, cieszące się, niestety, wielką popularnością mówią często: ty jesteś swoim panem, służ sobie samemu, byś miał jak najlepiej, nie patrz na innych i rób, co chcesz. Dobrze, że mamy na Kalwarii, dzięki wam, bł. Karolinę, która jest doskonałym przykładem tego, że młody człowiek jest w stanie iść drogą ewangelicznych błogosławieństw i stawać się solą ziemi i światłem świata. Do tego nawoływał Chrystus i tego wam życzę – zakończył kustosz.

 
Spotkanie Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej odbywa się każdego roku na rozpoczęcie nowego roku pracy formacyjnej. Organizatorem wydarzenia jest Duszpasterstwo Młodzieżowo – Powołaniowe OO. Bernardynów.

 

 
o. Tarsycjusz Bukowski OFM / Biuro Prasowe Sanktuarium


27430 27431 27432 27433 27434 27435 27436 27437 27438 27439 27440 27441 27410 27411 27412 27413 27414 27415 27416 27417 27418 27419 27420 27421 27422 27423 27424 27425 27426 27427 27428 27429 27406 27407 27408 27409 27428 27429 27430 27431 27432 27433 27434 27435 27436 27437 27438 27439 27440 27441 27408 27409 27410 27411 27412 27413 27414 27415 27416 27417 27418 27419 27420 27421 27422 27423 27424 27425 27426 27427 27406 27407