Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3020.11.2016 – Uroczystość przyjęcia nowych ministrantów i kandydatów do Służby Ołtarza

Posługa ministranta, jest potrzebna Kościołowi i bardzo ceniona przez Kościół. Ministrant pomaga kapłanowi przy sprawowaniu świętych obrzędów, a szczególnie podczas Mszy Św., zarówno wtedy, gdy kapłan przewodniczy modlitwie Kościoła, jak i wtedy, kiedy wykonuje czynności samego Chrystusa, który za jego pośrednictwem konsekruje chleb i wino, aby się stały Jego Ciałem i Krwią.


20 listopada br., w podniosłej atmosferze liturgicznej uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, podczas Mszy św. o godz. 11.00 Wspólnota Ludu Bożego, przez posługę O. Azariasza Hessa OFM, kustosza kalwaryjskiego Sanktuarium, przyjęła do grona ministrantów Norberta Stawowego.
Nową drogę ku Chrystusowi przy Jego ołtarzu rozpoczęło także trzech kandydatów: Przemysław Mazur, Radosław Mazur i Szymon Hyszko.

Serdecznie zapraszamy chłopców zainteresowanych służbą przy ołtarzu Pańskim, aby dołączyli do grona Ministrantów przy Sanktuarium tak bliskim sercu Św. Jana Pawła II. Spotkania odbywają się w soboty o godz. 15.30 w Sali „J” Domu Pielgrzyma.

Za wstawiennictwem Matki Bożej Kalwaryjskiej, która wychowywała serce Jana Pawła II od najmłodszych lat, módlmy się, aby Matka Miłosierdzia z macierzyńską troską kształtowała w sercach Ministrantów obraz swojego Syna Jezusa Chrystusa, którego pragną naśladować służąc przy Jego ołtarzu.

O. Juliusz M. Chłanda OFM
Kontakt do opiekuna:
juliuszofm@gmail.com

Foto: Br. Albert Mocarski


18045 18046 18047 18048 18049 18050 18051 18052 18053 18054 18055 18056 18057 18058 18059 18060 18044 18045 18046 18047 18048 18049 18050 18051 18052 18053 18054 18055 18056 18057 18058 18059 18060 18044