Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3020.08.2016 – DZIEŃ MŁODYCH W CZASIE DOROCZNEGO ODPUSTU WNIEBOWZIĘCIA NMP

Sobota (20.08.2016) – w czasie Odpustu Wniebowzięcia NMP – to w Kalwarii tradycyjny DZIEŃ MŁODYCH (zob. fotogaleria).

W wigilię odpustu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w uroczystościach uczestniczyło kilka tysięcy młodych osób. Wieczornej Mszy na Placu Rajskim przewodniczył abp Tadeusz Kondrusiewicz z Białorusi.

Kalwaryjski Dzień Młodych rozpoczął się Drogą Krzyżową na dróżkach. Wieczorem młodzi uczestniczyli w nabożeństwie na wzgórzu Ukrzyżowania, podczas którego rozważali tajemnicę Chrztu św. z racji 1050-lecia chrztu Polski. Odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne, potwierdzając że biorą wiarę na serio, że nie jest ona dla nich tylko „sposobem życia, ale samym życiem”. W czasie tego nabożeństwa młodzież wracała również do słów papieża Franciszka wygłoszonych niedawno do młodzieży świata w Krakowie. Deklarowali, że chcą zejść z kanap i być świadkami Ewangelii dla świata. Nabożeństwo zakończyło się Procesją Światła, która przeszła na Plac Rajski przed kalwaryjską bazyliką, gdzie odbyła się Msza św. pod przewodnictwem abp. Tadeusza Kondrusiewicza, z udziałem bp. Jana Szkodonia z Krakowa oraz bernardyńskich kapłanów, którzy w tym roku przyjęli święcenia kapłańskie.

W przejmującej homilii abp Tadeusz Kondrusiewicz złożył świadectwo zmagań o wolność Kościoła katolickiego i ofiarę życia wielu setek tysięcy chrześcijan na „Golgocie Wschodu”, w krajach dawnego Związku Radzieckiego. Przywołując 1050. rocznicę chrztu Polski, podkreślał, że wolność wyznawania wiary jest wielkim darem i zobowiązaniem do tego, by w codziennym życiu być jej świadkami.

„Dziś wpatrujemy się w tym świętym miejscu w cudowny wizerunek Matki Bożej i chcemy ją naśladować. Chcemy ją naśladować tym bardziej, że już w przyszłym roku cały świat będzie obchodził stulecie objawień fatimskich” – mówił metropolita mińsko-mohylewski, podkreślając, że Niepokalana Maryja zapowiedziała wówczas upadek Związku Radzieckiego. Przypomniał, że stało się to w roku rewolucji, od której „zaczęły się wielkie biedy w Kościele i na całym świecie”. „W tym czasie Matka Najświętsza, Posłanka Boża, na drugim krańcu Europy nawoływała do modlitwy i nawrócenia” – opowiadał młodym ludziom kaznodzieja.

„Dzisiaj jesteśmy świadkami tego nawrócenia. Jesteśmy świadkami wolności religii i wolności od jarzma politycznych systemów, które sprzeciwiają się prawom człowieka” – mówił abp Kondrusiewicz i dodał, że kluczową rolę w tych przemianach odegrał „syn tej ziemi, wychowany na tych dróżkach” św. Jan Paweł II. W 25-lecie Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie, w których po raz pierwszy uczestniczyli młodzi ludzie z krajów byłego bloku sowieckiego, wspominał swoje osobiste starania o pozwolenie wyjazdu dla młodzieży rosyjskiej: katolików, prawosławnych i przedstawicieli innych wyznań. Abp Kondrusiewicz wówczas był pośrednikiem między władzami państwowymi a Kościołem i pomagał młodzieży w zdobyciu potrzebnych pozwoleń.

„Wyobraźcie sobie 65 tys. młodych ludzi, którzy nigdy wcześniej nie mieli możliwości wyjazdu z kraju, a wtedy jechali, aby spotkać się z Ojcem Świętym!” – wołał do młodych zgromadzonych przed kalwaryjskim sanktuarium. Opowiedział o liście, jaki dostał od pewnej młodej dziewczyny z Syberii, która pisała, że mieszka we wsi, gdzie wciąż nie dociera prąd, ale słyszała, że Jan Paweł II przyjeżdża do Polski na spotkanie z młodzieżą. Abp Kondrusiewicz do dziś pamięta jej błagania o to, by pomógł jej pojechać do Częstochowy, aby usłyszeć „największego człowieka świata”. „Wołanie tej młodej dziewczyny to był głos duszy. Nie wiem, czy była ochrzczona, ale chciała usłyszeć papieża” – wspominał z wyraźnym wzruszeniem. Podkreślał także, że radość tych młodych ludzi, jaką przywieźli potem do swoich domów, zapadła mu głęboko w serce. „Kościół ukazał im nowe horyzonty życia. To nie były horyzonty ideologii marksistowsko-leninowskiej, ale światło Ewangelii, która przynosi wolność. Byli bardzo szczęśliwi” – dodał. „Żyjemy w nowych czasach i możemy cieszyć się wolnością. Kościół znajduje się w innej sytuacji. Czy doceniamy ten wielki dar? Czy ta wolność nie jest dla nas pokusą życia nie wolnością ducha Ewangelii, ale wolnością od Boga?” – zapytywał.

Bardzo osobista homilia metropolity mińsko-mohylewskiego zakończyła się długo niemilknącymi oklaskami młodych słuchaczy.

Kalwaryjski Dzień Młodych zakończył się koncertem uwielbienia zespołu Guadalupe z Lublina.


16708 16709 16710 16711 16712 16713 16714 16715 16716 16717 16718 16650 16708 16709 16710 16711 16712 16713 16714 16715 16716 16717 16718 16650