Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3020.06.2015 – ŚWIĘCENIA PREZBITERATU W KALWARYJSKIEJ BAZYLICE

W sobotę 20.06.2015 o godz. 15.00 kalwaryjska bazylika przeżywała wraz ze zgromadzonymi w niej wiernymi wyjątkowe wydarzenie.
Były nim święcenia prezbiteratu i diakonatu udzielone przez bpa O. Damiana Muskusa dwóm klerykom WSD OO. Bernardynów.

Święcenia kapłańskie przyjął w tym dniu br. Wenanty Kamiński, a święcenia diakonatu br. Cyryl Kowalczyk.

 
 

Nowowyświęconym życzymy szczególnej opieki Matki Bożej Kalwaryjskiej w ich posłudze w Winnicy Pańskiej.


9155 9156 9157 9158 9159 9135 9136 9137 9138 9139 9140 9141 9142 9143 9144 9145 9146 9147 9148 9149 9150 9151 9152 9153 9154 9115 9116 9117 9118 9119 9120 9121 9122 9123 9124 9125 9126 9127 9128 9129 9130 9131 9132 9133 9134 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9113 9114