Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3019.08.2019 – kard. Grocholewski: Modlitwa jest źródłem świętości

W poniedziałek 19.08.2019 obchodziliśmy w sanktuarium kalwaryjskim 17. rocznicę II Pielgrzymki św. Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej. Z tej okazji Mszy św. koncelebrowanej o godz. 19.00 przewodniczył ks. kard. Zenon Grocholewski, który był naocznym świadkiem ówczesnych wydarzeń i przykładu rozmodlenia, jaki pozostawił nam w testamencie św. Jan Paweł II.

 

W okolicznościowej homilii kardynał Grocholewski przypomniał kilkukrotnie słowa największego z kalwaryjskich Pielgrzymów:

– Pierwszym obowiązkiem papieża jest modlitwa.

 

W nawiązaniu do tych słów i przykładu modlitwy, którego doświadczyliśmy w czasie papieskiej pielgrzymki, stwierdził: 

Modlitwa jest źródłem mądrości, modlitwa jest źródłem świętości. I tak było z Janem Pawłem II.

 

Kardynał zachęcał wszystkich obecnych do nieustannej i wytrwałej modlitwy, nawet pomimo wielu trudności, wzorem papieża Polaka.

 

 

Pielgrzymka w dniu 19.08.2002 r. była drugą do Kalwarii – po 23 latach – pielgrzymką Jana Pawła II, jako głowy całego Kościoła. Wpisała się ona w obchody 400-lecia istnienia Sanktuarium. Ojciec Święty odprawił wówczas, jak się później okazało, swoją ostatnią Eucharystię na polskiej ziemi. Dał przykład modlitwy i skupienia przed obliczem Kalwaryjskiej Pani. Pozostawił również wyjątkowy testament – modlitwę zawierzenia:

  Matko kalwaryjska, spraw, «byśmy byli między sobą jedno, – i z Tobą».
«Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!»
Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud,
który od wieków pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu.
Wejrzyj na ten naród,
który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości.
Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy,
wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują.
Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych.
Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę.
Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową.
Rodzinom daj miłość,
która pozwala przetrwać wszelkie trudności.
Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.
Dzieci otocz płaszczem swej opieki,
aby nie ulegały zgorszeniu.
Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości.
Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna
w oddawaniu co dnia życia za owce.
Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego,
aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą
do bram Królestwa Twojego Syna.
Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska,
wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha,
abym wypełnił do końca misję,
którą mi zlecił Zmartwychwstały.
Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi;
Tobie zawierzam losy Kościoła;
Tobie polecam mój naród;
Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję:
Totus Tuus, Maria!
Totus Tuus. Amen.

   

Św. Janie Pawle II, módl się za Nami!


32169 32149 32150 32151 32152 32153 32154 32155 32156 32157 32158 32159 32160 32161 32162 32163 32164 32165 32166 32167 32168 32148 32167 32168 32169 32148 32149 32150 32151 32152 32153 32154 32155 32156 32157 32158 32159 32160 32161 32162 32163 32164 32165 32166