Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3018.08.2022 – KALWARYJSKI DZIEŃ MISYJNY

  

 

Dzisiaj w kalwaryjskim sanktuarium przeżywaliśmy wieczór misyjny, który rozpoczęła uroczysta Eucharystia. Liturgii przewodniczył o. Francesco Patton OFM – kustosz Ziemi Świętej, w koncelebrze bernardyńskich misjonarzy. Podczas Mszy św. na misje został również posłany jeden z neoprezbiterów.
    

Pielgrzymów zgromadzonych przed ołtarzem polowym powitał o. Gracjan Kubica, kusztosz sanktuarium, zapraszając jednocześnie do wspólnej modlitwy w intencji misjonarzy.
– Do intencji, które pragniemy wznosić do dobrego Boga, dodajmy szczególną intencję za naszych misjonarzy, o zdrowie dla tych, którzy tego zdrowia bardzo potrzebują i łaskę wytrwania w bardzo trudnym powołaniu. Pamiętajcie, oni musieli porzucić nie tylko dom rodzinny, ale również swoje klasztory w Polsce i ruszyć w nieznane, po to by głosić Jezusa Chrystusa, czasami w bardzo ciężkich i trudnych warunkach – mówił o. Gracjan.

   

Wśród misjonarzy sprawujących Eucharystię znaleźli się kapłani, posługujący aktualnie lub w przeszłości w różnych zakątkach świata: o. Stanisław Smosna (Kongo), o. Jacek Janas (Kongo), o. Narcyz Klimas (Ziemia Święta), o. Teofil Czarniak (Uganda), o. Cyriak Budzisz (Botswana), o. Jarosław Kania (Kongo), o. Augustyn Bielak (Ekwador), o. Albin Kolarski (Rwanda, Mauritius), o. Sylwan Jędryka (Argentyna), o. Olaf Bochnak (Argentyna), o. Juniper Ostrowski (Ukraina), o. Waldemar Jagieła (pobłogosławiony do Botswany) oraz o. Nikodem Gdyk (komisariat Ziemi Świętej).

Homilię wygłosił o. Narcyz Klimas OFM. Przybliżył zakres działalności misji franciszkańskiej na świecie oraz znaczenie obecności Zakonu Braci Mniejszych w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie.

– Świadectwem tej naszej pracy dzisiaj jest ojciec kustosz, który tutaj przewodniczy naszej Mszy, temu naszemu zgromadzeniu w Kalwarii Zebrzydowskiej, tej polskiej Ziemi Świętej, bo przecież Kalwaria powstała na wzór Ziemi Świętej. Mikołaj Zebrzydowski wysłał swojego wysłannika do Jerozolimy, aby pobrał wzorce, porobił miary i przywiózł to wszystko tutaj, do Kalwarii Zebrzydowskiej, by naszą Kalwarię w Polsce rozbudować na wzór tej w Ziemi Świętej. To jest Polska Jerozolima – podkreślił.

   
Na zakończenie liturgii ojciec Prowincjał Teofil Czarniak pobłogosławił nowego misjonarza, o. Waldemara Jagiełę, który został posłany, by głosić Chrystusa w Botswanie. Wieczór zakończył się wspólną modlitwą różańcową przed cudownym obliczem Matki Bożej Kalwaryjskiej, prowadzony przez bernardyńskich misjonarzy w różnych językach krajów misyjnych.

   

  

Miłosz Żemła | Biuro Prasowe Sanktuarium
Fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium


44443 44444 44431 44432 44433 44434 44435 44436 44437 44439 44440 44442 44437 44439 44440 44442 44443 44444 44431 44432 44433 44434 44435 44436