Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3018.06.2020 – UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE O. STANISŁAWA GÓRNIEGO OFM

– Z wielu rzeczy był w stanie zrezygnować, ale nigdy z głoszenia Słowa Bożego – mówił o. bp Damian Muskus OFM podczas uroczystości pogrzebowych śp. o. Stanisława Górniego OFM  w kalwaryjskiej bazylice. Na modlitwie za Zmarłego zebrali się zakonnicy, kapłani diecezjalni, rodzina oraz wierni z klasztorów, gdzie posługiwał ojciec Stanisław. Szczególnie żegnali Go parafianie z Zakopanego, gdzie spędził ostatnie lata życia.

   
Wszystkich zebranych w bazylice, w imieniu kustosza kalwaryjskiego sanktuarium oraz własnym i zakopiańskiej wspólnoty przywitał o. Antoni Kluska OFM, proboszcz i gwardian z Zakopanego. Przedstawił także życiorys Zmarłego.

  
Na początku homilii Ojciec Biskup zwrócił uwagę na błogosławieństwa Ewangeliczne, które Chrystus podał w Kazaniu na Górze.
Pan Jezus pragnie, aby uczniowie ‘pokój czynili’, to znaczy nieśli go z pasją, nieśli pokój z radością w codzienność, by pokój dominował w braterskich relacjach, by pokój towarzyszył pokornym gestom służby, by pokój był obecny w dziełach miłosierdzia i wszędzie tam, gdzie troska o bliźniego pokonuje egoizm, czyli chorą troskę o siebie.

 
Następnie mówił, że pokój jest owocem miłości do Boga i zjednoczenia się z Nim, i że osiąga się go w trudzie i nie zawsze łatwych okolicznościach. Odniósł się do słów, jakimi śp. Ojciec Stanisław rozpoczynał każde kazanie: Niech Pan obdarzy was pokojem.
– Te słowa w jego ustach były głośno wypowiadaną deklaracją: chcę być apostołem pokoju. Mimo słabości, mimo niełatwych doświadczeń, mimo słabnących sił.

   
Kaznodzieja mówił o Zmarłym:
– Z wielu rzeczy był w stanie zrezygnować, ale nigdy z głoszenia Słowa Bożego. Ciężka choroba, której doświadczył zaraz po studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zostawiła trwały ślad w jego życiu. Wymowa, która nie była już tak lekka, jak dawniej, nie tylko w niczym nie umniejszała wartości głoszonego słowa, ale czyniła je jeszcze bardziej przejmującym i jeszcze bardziej wymownym.

   
Ojciec Biskup mówił z przekonaniem, że ojciec Stanisław był człowiekiem „prawdziwej radości i czynionego pokoju”. Wspominał, że wiele odpowiedzialnych obowiązków, jakie nakładano na Zmarłego, wykonywał jako człowiek pokoju.
– Odnosiło się wrażenie, że posiadał niezwykłą zdolność rozumienia trudnej nauki, jaką Pan Jezus wygłosił w Kazaniu na Górze. Dla wielu cierpienie, przeciwności, łzy, to krok do rozpaczy. Dla niego to wciąż droga nadziei, że za tym, co trudne i bolesne jest szczęście.

  
Biskup wspomniał słowa św. Franciszka: „Ci przynoszą naprawdę pokój, którzy wśród wszystkich cierpień, jakie ich spotykają na tym świecie, dla miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowują pokój duszy i ciała”, odnosząc je do życia ojca Stanisława, którego życie było radosne i pełne pokoju. Wskazał również na lekcję, jaką daje „zamknięta już księga życia Ojca Stanisława”.
– Ta Księga zawiera wskazania, jak się modlić i adorować Pana, jak stawać się znakiem pojednania i pokoju, jak pokorą zawstydzać pysznych, jak godzić się z tym, co trudne i bolesne, jak akceptować siebie, jak czynić pokój, jak się uśmiechać, jak wyrażać troskę o bliźnich… – wyliczał ojciec Biskup.

  
Na  zakończenie Ojciec Biskup zwrócił się do Zmarłego:
– Ojcze Stanisławie, przyzwyczaiłeś nas do swoich przyjazdów i powrotów na Kalwarię. Tym razem wróciłeś tu na dobre, za chwilę po raz ostatni udasz się w stronę dróżek. W dłoniach trzymasz owoce dobra i pokoju, które wzrosły z sianego przez Ciebie ziarna. Pokaż je Ojcu niebieskiemu, bo te owoce to klucz, który otwiera bramy Placu Rajskiego. Stasiu, kończę kazanie pogrzebowe, o które mnie prosiłeś w ostatnią sobotę. Kończę słowami, którymi Ty zamykałeś każdą homilię: Zrzuć swą troskę na Pana, a On Cię podtrzyma. Wypowiadam je, choć wiem, że one dotyczą nas, a nie Ciebie. Wszystkie Twoje troski zostały tu, na ziemi i nie mają już żadnego znaczenia, Ty, jak wierzymy, jesteś już w ramionach miłosiernego Ojca. W ramionach, które dają wieczny pokój. Stasiu. Ciesz się tym pokojem w niebie – zakończył Biskup.

   
Przed zakończeniem Eucharystii głos zabrał o. Teofil Czarniak OFM, Minister Prowincjalny.
– Dzisiaj odczytujemy katechezę ze strony Ojca Stanisława. (…) Dziękuję Ci za tę konferencję, Ojcze Stanisławie, którą głosisz dzisiaj, o hierarchii wartości w naszym życiu – powiedział Prowincjał i podziękował wszystkim za udział w uroczystości.

   
Ojciec Stanisław Górni OFM spoczął na cmentarzu zakonnym na początku Dróżek Pana Jezusa.

  

  

 
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium
fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium


35459 35460 35461 35462 35463 35464 35465 35466 35467 35439 35440 35441 35442 35443 35444 35445 35446 35447 35448 35449 35450 35451 35452 35453 35454 35455 35456 35457 35458 35419 35420 35421 35422 35423 35424 35425 35426 35427 35428 35429 35430 35431 35432 35433 35434 35435 35436 35437 35438 35399 35400 35401 35402 35403 35404 35405 35406 35407 35408 35409 35410 35411 35412 35413 35414 35415 35416 35417 35418 35379 35380 35381 35382 35383 35384 35385 35386 35387 35388 35389 35390 35391 35392 35393 35394 35395 35396 35397 35398 35372 35373 35374 35375 35376 35377 35378 35457 35458 35459 35460 35461 35462 35463 35464 35465 35466 35467 35437 35438 35439 35440 35441 35442 35443 35444 35445 35446 35447 35448 35449 35450 35451 35452 35453 35454 35455 35456 35417 35418 35419 35420 35421 35422 35423 35424 35425 35426 35427 35428 35429 35430 35431 35432 35433 35434 35435 35436 35397 35398 35399 35400 35401 35402 35403 35404 35405 35406 35407 35408 35409 35410 35411 35412 35413 35414 35415 35416 35377 35378 35379 35380 35381 35382 35383 35384 35385 35386 35387 35388 35389 35390 35391 35392 35393 35394 35395 35396 35372 35373 35374 35375 35376