Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3018.05.2020 – DZIĘKCZYNIENIE ZA ŻYCIE I PONTYFIKAT ŚWIĘTEGO PIELGRZYMA KALWARYJSKIEGO

– Nie ustawajmy w modlitwie, o którą prosił św. Jan Paweł II, jak sam tutaj powiedział: Nie ustawajcie w modlitwie, „nie samym chlebem żyje człowiek”. Do nieba nie idzie się dlatego, że karmi się ziemskim chlebem, do nieba idzie się dlatego, że karmimy się Chlebem Eucharystycznym, Słowem Bożym i modlitwą – mówił podczas dziękczynnych uroczystości za życie i pontyfikat Świętego Pielgrzyma Kalwaryjskiego o. dr Konrad Cholewa OFM, kustosz sanktuarium. W dzień 100. rocznicy urodzin Świętego Papieża w kalwaryjskim sanktuarium głównym punktem obchodów jubileuszu była południowa Eucharystia.

   
Na początku modlitwy Ojciec Konrad wprowadził zgromadzonych w przeżywanie liturgii. Przywołał słowa papieża Franciszka z porannej Eucharystii o tym, że w „osobie Jana Pawła II Pan Bóg nawiedził swój lud”.
– Ile razy także ta kalwaryjska ziemia została nawiedzona i uświęcona przez Karola Wojtyłę, a później Jana Pawła Wielkiego. Dziś i my także w naszej wspólnocie kalwaryjskiej chcemy Panu Bogu podziękować za to święte nawiedzenie. (…) Chcemy Panu Bogu podziękować za to, że dzięki św. Janowi Pawłowi II cały świat usłyszał także o Polskiej Jerozolimie, ale chcemy podziękować także Jemu samemu – św. Janowi Pawłowi II za to, że rozumiał Kalwarię. Dziękujemy za Jego testament tu zostawiony, a w nim wezwanie do nieustannej modlitwy.

   
Następnie kustosz przywitał wszystkich modlących się i zachęcił, by nie był to tylko czas wspominania i podziwiania, ale przede wszystkim by była to „lekcja człowieczeństwa, podejścia do drugiego człowieka i do spraw Bożych, lekcja wzrostu w miłości, której mamy uczyć się nadal od św. Jana Pawła II.”

   
Homilię wygłosił Ks. Wiesław Cygan, proboszcz i dziekan kalwaryjskiego dekanatu. W pierwszych słowach odwołał się do trudnych doświadczeń, jakie towarzyszyły rodzinie Wojtyłów.
To jest dla nas dzisiaj apostolstwo, a zarazem i apel do wszystkich rodzin, by kiedy znajdą się w tak trudnej sytuacji, wracać do tej chwili: tam, gdzie matka rodziła, ojciec z synem wyśpiewywał wszystkie wezwania Litanii Loretańskiej, aby Maryja wypraszała potrzebne łaski.

  
Kapłan przywołał postaci rodziców Świętego, których proces beatyfikacyjny rozpoczął się 7 maja w bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach.
Następnie odwołał się do początków życia i rozwoju duchowego młodego Karola i przywołał papieskie wspomnienia Jana Pawła II na temat Wadowic i sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Jakże trzeba Bogu dziękować, że Bóg na pozwolił żyć na tej ziemi. (…) Szukamy wielkiej świętości, zadajemy sobie pytania: Skąd taki człowiek się znalazł? Na tej drodze do świętości, można powiedzieć – źródło biło w Kalwarii.

   
Kaznodzieja przypomniał, że papież wiele razy wracał do modlitwy w Kalwarii i spotkań z pielgrzymami, oraz mówił, że „tutaj się wszystko rozwiązywało, na dróżkach, w samotności i w ciszy.” Swoją wdzięczność papież okazywał mieszkańcom miasta i okolic oraz nawiedzającym sanktuarium. Przypomniał także drugą pielgrzymkę do sanktuarium i papieskie słowa z tamtego czasu.
Dzisiaj jesteśmy już w innej sytuacji, kiedy my pielgrzymujemy, a On cieszy się chwałą nieba i możemy przez Jego pośrednictwo, w naszych sprawach radosnych i trudnych, zwracać się – dziękować i prosić o światło Ducha Świętego we wszystkim, co czynimy. (…) Jeżeli pójdziemy drogą, którą wytycza św. Jan Paweł II, zobaczymy, że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję – zakończył kapłan.

  
We Mszy świętej wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji z terenu gminy, poczty sztandarowe, a także pielgrzymi przybyli do bazyliki.

  

 
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium
fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium


34776 34777 34778 34779 34780 34756 34757 34758 34759 34760 34761 34762 34763 34764 34765 34766 34767 34768 34769 34770 34771 34772 34773 34774 34775 34736 34737 34738 34739 34740 34741 34742 34743 34744 34745 34746 34747 34748 34749 34750 34751 34752 34753 34754 34755 34774 34775 34776 34777 34778 34779 34780 34754 34755 34756 34757 34758 34759 34760 34761 34762 34763 34764 34765 34766 34767 34768 34769 34770 34771 34772 34773 34736 34737 34738 34739 34740 34741 34742 34743 34744 34745 34746 34747 34748 34749 34750 34751 34752 34753