Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3017.06.2017 – ŚWIĘCENIA PREZBITERATU W KALWARYJSKIEJ BAZYLICE

Czterech naszych Współbraci: Br. Kasjan Sadowski, Br. Terencjan Krawiec, Br. Tarsycjusz Bukowski i Br. Sewerian Ślusarz przez posługę pasterską J.E. Ks. Bpa Kazimierza Górnego przyjęło 17 czerwca święcenia prezbiteratu. Uroczystość odbyła się w bazylice Matki Bożej Anielskiej w kalwaryjskim Sanktuarium.

W homilii Bp Kazimierz Górny podkreślał, że kapłani są stróżami Eucharystii, bo „sprawowanie Eucharystii jest największą i najświętszą czynnością kapłana”. „Będzie służyć Bogu i służyć ludziom, aby w nich kształtować świadomość dziecka Bożego i wychowywać sumienia przez posługę w sakramencie pokuty. Będziecie prowadzić ludzi do Chrystusa, głosząc Dobrą Nowinę o nieskończonej miłości Boga do ludzi” – nauczał sędziwy hierarcha.

Emerytowany biskup rzeszowski wskazał, że kapłan, jeśli ma mieć serce na wzór Serca Jezusa, musi sam się o to nieustannie troszczyć. „Bądźcie prawdziwymi świadkami zmartwychwstałego Pana. Niech będą wam bliskie także wzory świętych, zwłaszcza zakonu franciszkańskiego, którzy w heroiczny sposób naśladowali Chrystusa ubogiego, pokornego, dźwigającego krzyż” – prosił nowo wyświęconych kaznodzieja.

Według niego, jeśli kapłan jest porwany przez miłość Chrystusa, będzie zawsze w stanie pokonywać wszelkie przeciwności, w przekonaniu, że wszystko może uczynić w Tym, który go umacnia. Odwołując się do św. Antoniego z Padwy, który nauczał, że „kto napełniony jest Duchem Świętym, ten przemawia różnymi językami”, biskup zaznaczył, że różne języki to różne sposoby świadczenia o Chrystusie, którymi kapłan przemawia wtedy, gdy inni w nim je widzą. „Świat dzisiaj oczekuje i potrzebuje dobrych kapłanów. A kapłan to mąż modlitwy. Im więcej miejsca poświęcimy modlitwie, tym bardziej będziemy świadomi, że nasze życie się przemienia i ożywia je siła miłości Bożej” – dodał Bp Górny.

Szafarz sakramentu podkreślał też, że we współczesnej rzeczywistości nawet kapłanom grozi postawa, że będą ufać tylko w skuteczność środków ludzkich. „Trzeba nam więc bliskości z Jezusem, aby nie ulec zeświecczeniu. Trzeba mieć w sobie życie Boże, aby przekazywać prawdy wiary” – stwierdził.

Na koniec Bp Górny powierzył nowych kapłanów opiece Matki Bożej Kalwaryjskiej. Życzył im wielkiej przyjaźni z Chrystusem. „Traktat o Bogu piszcie swoim życiem, z radością i miłością. Z Chrystusem serce ludzkie nigdy się nie starzeje. Życzę wam, abyście przez całe życie mieli młode serca, zawsze gotowe miłować Boga i służyć bliźnim” – podsumował.

W niedzielę nowo wyświęceni kapłani odprawią w bazylice kalwaryjskiej Mszę św. prymicyjną.


20311 20312 20313 20314 20291 20292 20293 20294 20295 20296 20297 20298 20299 20300 20301 20302 20303 20304 20305 20306 20307 20308 20309 20310 20271 20272 20273 20274 20275 20276 20277 20278 20279 20280 20281 20282 20283 20284 20285 20286 20287 20288 20289 20290 20251 20252 20253 20254 20255 20256 20257 20258 20259 20260 20261 20262 20263 20264 20265 20266 20267 20268 20269 20270 20243 20247 20248 20249 20250 20311 20312 20313 20314 20291 20292 20293 20294 20295 20296 20297 20298 20299 20300 20301 20302 20303 20304 20305 20306 20307 20308 20309 20310 20271 20272 20273 20274 20275 20276 20277 20278 20279 20280 20281 20282 20283 20284 20285 20286 20287 20288 20289 20290 20251 20252 20253 20254 20255 20256 20257 20258 20259 20260 20261 20262 20263 20264 20265 20266 20267 20268 20269 20270 20243 20247 20248 20249 20250