Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3017.04.2023 – ROZPOCZĘCIE KAPITUŁY PROWINCJALNEJ

Podczas Mszy św. na rozpoczęcie Kapituły Prowincjalnej Ojców Bernardynów w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski mówił o tym, że należy słuchać Boga, a nie ludzi i prosił zebranych braci, by wpatrywali się w postawę św. Franciszka.

Na początku homilii metropolita przywołał słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego. (…) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego”. Piotr i Jan postawieni przed obliczem arcykapłanów powiedzieli: „Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli”. Mówiąc tak wobec władz Izraela, apostołowie pod natchnieniem Ducha wyrazili, postawę Chrystusa.

Jezus mówił, że Jego pokarmem jest wypełnić wolę Ojca i wykonać Jego dzieło. W Wieczerniku Zbawiciel przepowiedział, że odchodzi i niedługo powróci do swych uczniów. „Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał” – zaznaczył Chrystus. Apostołowie patrzyli z przerażeniem na to, co spotkało ich Mistrza, ale wiedzieli, że to najwyższy wyraz posłuszeństwa Ojcu.

Podczas ponownego sądu Piotrowi i Janowi zakazano nauczania i ukarano ich poprzez ubiczowanie. Apostołowie wiedzieli, że trzeba słuchać Boga, a nie ludzi i radowali się, że mogli cierpieć dla Zbawiciela. Arcybiskup przywołał modlitwę, którą wypowiadali uczniowie, prosząc Ojca o odwagę w głoszeniu Ewangelii. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, w którym byli zebrani i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.

Trzynaście wieków później na ziemi pojawił się św. Franciszek – Boży człowiek, który dawał się prowadzić Duchowi Świętemu, by odbudować Kościół. Arcybiskup powiedział, że przełomowym momentem dla św. Franciszka było zerwanie więzi z ojcem, by oddać się w całości Bogu. Według św. Bonawentury ta chwila była naznaczony krzyżem. Ojciec zaprowadził Franciszka przed biskupa, by wobec niego zrzekł się bogactwa. Franciszek oddał wszystko, nawet swe szaty i przyjął odzienie ubogiego rolnika, rysując na nim krzyż. „Tak więc sługa Najwyższego Króla pozostał obnażony, aby naśladować obnażonego Pana Ukrzyżowanego, którego kochał. W ten sposób zaopatrzył się w Krzyż, aby duszę swoją powierzyć Drzewu Zbawienia, które ocaliło go od niebezpieczeństwa świata” – pisał św. Bonawentura.

Arcybiskup zauważył, że bernardyni stają przed ważnymi decyzjami, słuchając słów Zbawiciela i apostołów. Poprosił, by bracia wpatrywali się w św. Franciszka i jego miłość do Zbawiciela.

– Niech te najbliższe godziny i dni będą dla was czasem otwierania się na Ducha Świętego. Niech to będą godziny Bożej prawdy – zakończył.

  

 

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
Fot. o. Fr. Salezy Nowak OFM


47489 47490 47491 47492 47469 47470 47471 47472 47473 47474 47475 47476 47477 47478 47479 47480 47481 47482 47483 47484 47485 47486 47487 47488 47455 47456 47457 47458 47459 47460 47461 47462 47463 47464 47465 47466 47467 47468 47484 47485 47486 47487 47488 47489 47490 47491 47492 47464 47465 47466 47467 47468 47469 47470 47471 47472 47473 47474 47475 47476 47477 47478 47479 47480 47481 47482 47483 47455 47456 47457 47458 47459 47460 47461 47462 47463