Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3015.11.2019 – ODSZEDŁ DO PANA… o. Mikołaj Rudyk OFM

15 listopada 2019 odszedł do Pana o. Mikołaj Rudyk OFM.
 
  
O. Mikołaj Władysław Rudyk, syn Mikołaja i Rozalii z domu Król, urodził się 1 listopada 1933 roku w Sokalu w archidiecezji lwowskiej. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP OO. Bernardynów dnia 28 sierpnia 1950 r. Po zakończeniu nowicjatu złożył pierwszą profesję 29 sierpnia 1951 r. Profesję wieczystą złożył 26 lutego 1956 r., a dnia 3 maja 1959 r. przyjął święcenia kapłańskie. W tym roku, dnia 18 maja w Kalwarii Zebrzydowskiej, podczas Święta Prowincji wraz ze współbraćmi rocznikowymi: o. Franciszkiem Rydzakiem, o. Wiesławem Murawcem i o. Doroteuszem Lipińskim obchodził jubileusz 60-lecia życia kapłańskiego. Zmarł dnia 15 listopada 2019 r. po godz. 8:00 w prowincjalnej Infirmerii św. Szymona z Lipnicy (WSD – Kalwaria Zebrzydowska). O. Mikołaj przeżył 86 lat, w tym 68 lat w Zakonie i 60 lat w kapłaństwie.
 
Niemal całe jego życie zakonne i kapłańskie związane było z sanktuarium kalwaryjskim.
W Prowincji o. Mikołaj Rudyk pełnił następujące urzędy i funkcje:
•    1959 r. – rozpoczęcie studiów wyższych w Lublinie
•    1964 r. – uzyskanie tytułu magistra filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
•    1964 r. – Lektor Studium Prowincji w Kalwarii Zebrzydowskiej
•    1966 r. – Rektor Kolegium Serafickiego w Kalwarii Zebrzydowskiej
•    1968 r. – Członek Prowincjalnej Komisji ds. Powołań
•    1969 r. – Korespondent Prowincji przy Biurze Prasowym Sekretariatu Episkopatu Polski
•    1969-1975 r. – Kustosz Sanktuarium i Gwardian Klasztoru MB Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
•    1978-1984 r. – Ekonom Klasztoru MB Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
•    1984-1999 – Dyrektor Wydawnictwa Calvarianum
•    Od 1990 – Spowiednik braci kleryków i kolegium braci

  
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 18 listopada 2019 roku w bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. O godzinie 10.30 celebrowana będzie jutrznia, a następnie o godzinie 11.00 Eucharystia.
Trumna z ciałem śp. o. Mikołaja będzie wystawiona przez całą niedzielę w kaplicy Matki Bożej Bolesnej na krużgankach Drogi Krzyżowej.

 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym!

 


33205 33206 33207 33206 33207 33205