Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3015.08.222 – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

W liturgiczną Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej od rana tłumy pielgrzymów nawiedzały kalwaryjskie sanktuarium. Wierni uczestniczyli we Mszach świętych z poświęceniem ziół i kwiatów, korzystali z sakramentu pokuty oraz modlili się przed cudownym obrazem Matki Bożej i na dróżkach.

W tym dniu uroczystej sumie odpustowej przewodniczył o. Gracjan Kubica, kustosz sanktuarium, które – podobnie jak krakowskie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – przeżywa jubileusz 20. rocznicy nawiedzenia przez Ojca Świętego Jana Pawła II. 

19 sierpnia 2002 roku – wyjątkowe spotkanie kalwaryjskich pielgrzymów z Ojcem św., który na Kalwarii odprawił swoją ostatnią Mszę św. w naszej Ojczyźnie, a nam wszystkim pozostawił TESTAMENT – MODLITWĘ ZAWIERZENIA.  

   

MODLITWA ZAWIERZENIA ŚW. JANA PAWŁA II

Matko kalwaryjska, spraw, «byśmy byli między sobą jedno, – i z Tobą».
«Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!»
Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud,
który od wieków pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu.
Wejrzyj na ten naród,
który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości.
Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy,
wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują.
Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych.
Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę.
Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową.
Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności.
Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.
Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu.
Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości.
Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia za owce.
Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego,
aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą do bram Królestwa Twojego Syna.
Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska,
wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha,
abym wypełnił do końca misję,
którą mi zlecił Zmartwychwstały.
Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi;
Tobie zawierzam losy Kościoła;
Tobie polecam mój naród;
Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję:
Totus Tuus, Maria!
Totus Tuus. Amen.

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 19.08.2002

 


44340 44341 44342 44343 44344 44345 44346 44347 44348 44349 44350 44351 44331 44332 44333 44334 44335 44336 44337 44338 44339 44336 44337 44338 44339 44340 44341 44342 44343 44344 44345 44346 44347 44348 44349 44350 44351 44331 44332 44333 44334 44335