Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3014.09.2021 – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA

„WITAJ KRZYŻU, JEDYNA NADZIEJO”
Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej powstało dla kultu Męki Pańskiej, co wyraził Mikołaj Zebrzydowski budując kaplice i kościoły, kopie miejsc jerozolimskich, i wytyczając aleje, które zyskały miano Dróżek Kalwaryjskich. Na nich od ponad czterystu lat historia pielgrzyma łączy się z historią Jezusa Chrystusa.

 
Duchowość kalwaryjskiego sanktuarium wyrosła z pasyjnej pobożności Fundatora i osobistego otwarcia się na Boże natchnienia, by powstało w Polsce miejsce na wzór Jerozolimy. I tak 4. października 1600 roku Mikołaj Zebrzydowski kładzie kamień węgielny pod budowę pierwszego obiektu, jakim był kościół Ukrzyżowania Chrystusa. Dokładnie rok później nuncjusz papieski Klaudiusz Rangoni dokonał konsekracji świątyni. Podczas uroczystości kazanie wygłosił Kacper Sawiciki. Wypowiedział wtedy słowa: Dziś pierwsi przybyliśmy tu na modlitwę, ale któż wie, czyli to mieszkanie dzikiego zwierza, nie stanie się miejscem, do którego rzesze z odległych krain na modlitwę przybywać będą? Któż wie? Czyliż bór nie roztworzy światłu swego łona, a pieśni tysięcy ludu nie będą się w nim rozlegać zamiast głosu wilków, któremu dziś echo leśne wtóruje.

 
Chrystusowy krzyż stał się odtąd duchowym centrum Polskiej Jerozolimy. Znak, który mówi o wielkiej i nieskończonej miłości Boga do człowieka przyciągał i nadal pociąga rzesze wiernych i turystów, którzy nie raz schodzą z Kalwarii, dotknięci Bożą łaską, już jako pielgrzymi. W rozważaniu męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, Kalwaryjscy Pielgrzymi widzą także swoją drogę krzyżową, dlatego w takich okolicznościach łatwiej jest ponownie słuchać słów: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! (Łk 9, 23).

 
Kalwaria prowadzi w samo sedno chrześcijaństwa. Uczy wytrwania i zaufania Bogu. Kto staje na Kalwarii i przeżywa cierpienie pod krzyżem, może zyskać Chrystusowe zwycięstwo. Na Kalwarii zwycięża Bóg. Tutaj Zbawiciel na nowo otworzył nam bramy Królestwa Niebieskiego.

  

 
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium


41161 41158 41159 41160 41159 41160 41161 41158