Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3014.05.2016 – JUBILEUSZ 25-LECIA KAPŁAŃSTWA

Srebrny Jubileusz Święceń Kapłańskich obchodzili w Sanktuarium Kalwaryjskim Ojcowie Bernardyni, którzy 25 lat temu – 16 maja 1991 r. w bazylice kalwaryjskiej przez posługę pasterską ówczesnego Metropolity Krakowskiego J.E. Ks. Kard. Franciszka Macharskiego zostali wyświęceni na kapłanów. W 25 rocznicę tego wydarzenia – wraz Szafarzem Święceń, a także w obecności J.E. Ks. Kard. Mariana Jaworskiego i J.E. O. Biskupa Damiana Muskusa OFM, Współbraci i Bliskich – dziękowali Panu Bogu za dar powołania zakonnego i kapłańskiego: O. Oswald Jasielski, O. Serafin Suda, O. Lesław Zachura, O. Bolesław Opaliński, O. Mateusz Górkiewicz, O. Zdzisław Makowiecki, O. Julian Śmierciak, O. Azariasz Hess, Ks. Krzysztof Białowąs, Ks. Krzysztof Dulęba, a także O. Mieczysław Żelazny. Duchowo łączył się ze Współbraćmi O. Oskar Poździk.
W uroczystości wzięli udział również Wikariusz Prowincji O. Józef Kachel OFM, który przed rozpoczęciem Mszy Św. odczytał życzenia O. Prowincjała. Listy gratulacyjne nadesłali również Ks. Kard. Stanisław Dziwisz i Ks. Bp Kazimierz Górny. Ich słowa odczytał Br. Samuel Portka OFM. „Łączę się z Ojcem i całą Wspólnotą Franciszkańską w uczuciach wdzięczności Bogu za łaskę wybrania, a za lata rzetelnej i ofiarnej pracy kapłańskiej wyrażam moje szczególne uznanie” – napisał Ks. Kard. Stanisław Dziwisz. Podziękował także za lata służby kapłańskiej, wierność nauczaniu św. Jana Pawła II. „Służba dobrej sprawie człowieka, Kościoła, Zakonu jest niezaprzeczalną zasługą Ojców i cenną w oczach Bożych” – podkreślił. Metropolita krakowski zapewnił o swojej modlitwie i pasterskim błogosławieństwie: „Maryi, Kalwaryjskiej Matce Kapłanów zawierzam Ojców Jubilatów, prosząc o Jej macierzyńskie wstawiennictwo i Jej nieustanną opiekę”.
Homilię podczas uroczystej Mszy jubileuszowej wygłosił O. Bp Damian Muskus, który przypomniał, że kapłaństwo Jubilatów dojrzewało i kształtowało się u stóp Kalwarii, „niejako w cieniu krzyża, w bezpośredniej bliskości Wieczernika, gdzie Chrystus dał początek Eucharystii i Kapłaństwu”. „Z tej choćby racji trudno wyobrazić sobie szczęśliwsze miejsce na uczenie się kapłaństwa i służby” – stwierdził.
„Warto przypomnieć sobie w dniu jubileuszu, że Kościół, którego jesteście kapłanami, nie jest waszą własnością, ale Chrystusa; że kapłaństwo nie jest wasze – jest od początku do końca waszym skromnym udziałem w kapłaństwie Chrystusa. Warto pamiętać i o tym, że to nie Wy wybraliście Jezusa, ale to On wybrał Was” – mówił kaznodzieja.
Biskup przypomniał także, że jubilatom powierzano w Zakonie odpowiedzialne funkcje: przełożonych wspólnot, członków zarządu prowincji, misjonarzy, powoływano do pracy w Kurii Generalnej i sanktuariach, powierzano budowę lub odnowę zniszczonych obiektów sakralnych. Dodał jednak, że to nie dokonania i wykonane prace stanowią istotę kapłańskiej posługi. „Życiorys kapłana, nie jest prostą opowieścią o losach i dokonaniach człowieka, jego sukcesach lub porażkach, lecz opisem szczególnych relacji z Bogiem, wyjątkowej zażyłości z Jezusem” – podkreślił.
Zdaniem O. Biskupa wyjątkową perspektywę świętowanemu jubileuszowi nadaje Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, który skłania do tego, by na minione ćwierć wieku spojrzeć w świetle Bożego miłosierdzia, które jest większe niż ludzka słabość, niewierności i lęk. „Tylko dzięki miłosierdziu Boga jesteśmy kapłanami, mimo kruchości naszych serc, mimo naszych ograniczeń, przegranych spraw, popełnianych błędów. Miłosierny Bóg prowadzi nas przez trudną codzienność, leczy nasze rany i daje siłę konieczną, by wciąż wychodzić ku człowiekowi łaknącemu Boga” – zaznaczył.
Odwołując się do słów ks. prof. Józefa Tischnera, który mówił, że losem kapłana jest codzienny wybór między byciem oskarżycielem a obrońcą człowieka, bp Muskus podkreślił, że księża są powołani do tego, by „nieść nadzieję ludziom, by ich podnosić i budować, by w każdej sytuacji bronić człowieka, bronić nawet najmniejszej odrobiny dobra, jaka w nim tkwi”.
Kaznodzieja podkreślał także, że szczególną wychowawczynią kapłańskiego powołania jest Matka Boża Kalwaryjska: „Postawił Ją Bóg na naszej drodze, by wychowywała nasze kapłańskie serca. O roli i znaczeniu Matki Bożej Kalwaryjskiej w jego życiu mówił wielokrotnie sam święty Papież. Podobne świadectwa wciąż składają obecni pośród nas Najczcigodniejsi Ks. Kardynałowie. Również każdy z nas mógłby wypowiedzieć wiele słów o Jej bliskości, zwłaszcza w chwilach trudnych doświadczeń”.
Na koniec O. Biskup życzył jubilatom, aby słowa, które kiedyś usłyszał św. Franciszek: „Idź, odbuduj mój Kościół” stale pobudzały ich gorliwość apostolską. „A Kalwaryjska Matka niech wleje w wasze serca pewność, iż jesteście powołani do szczególnego naśladowania Jej Syna w oddawaniu co dnia życia za owce” – zakończył.

Foto: Br. Albert Mocarski OFM

12414 12415 12416 12417 12418 12419 12420 12421 12422 12423 12424 12427 12429 12430 12431 12432 12433 12436 12380 12401 12403 12406 12408 12409 12412 12413