Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3013.08.2016 – święcenia w kalwaryjskiej bazylice

W sobotę 13 sierpnia na kalwaryjskim wzgórzu obchodziliśmy Uroczystość Matki Bożej Kalwaryjskiej.

W tym wyjątkowym dniu, podczas Mszy św. o godz. 15.00, O. Biskup Damian Muskus udzielił święceń dwom naszym Braciom studiującym w Asyżu we Włoszech: Br. Cyrylowi Kowalczykowi – święceń kapłańskich, a Br. Sewerianowi Ślusarzowi – święceń diakonatu.

„Historia każdego powołania to historia miłości, która zmienia ludzkie życie. To ta miłość posyła kapłana do świata, by był szafarzem Bożego miłosierdzia. To ta miłość daje siłę i odwagę, by to posłanie podjąć i wypełnić” – mówił hierarcha w homilii podczas uroczystości.

O. Biskup przypomniał, że bracia przyjmują święcenia w dniu szczególnym dla Kalwarii Zebrzydowskiej, kiedy Kościół krakowski czci Matkę Bożą Kalwaryjską. „Przed Jej Oblicze przychodzą pielgrzymi, by prosić Ją o pośrednictwo i pomoc w przybliżaniu się do Boga. To sam Bóg Ją wybrał i wpisał w swoją misję zbawienia świata. To Bóg był inicjatorem wybrania, nie Ona, podobnie jak Bóg jest dawcą wszelkiego powołania, a nie człowiek” – mówił.

„Historia powołania jest więc także historią o Bogu, który jest większy od naszej słabości; o Bogu, który mimo naszych ludzkich lęków, upadków i ograniczeń postanowił złożyć w nasze ręce najcenniejszy skarb: samego siebie” – dodał.

Bp Muskus nawiązał do homilii, którą papież Franciszek wygłosił podczas Mszy św. z udziałem polskiego duchowieństwa i osób życia konsekrowanego w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Ojciec Święty mówił, że służba Jezusowi jest wędrówką tylko w jednym kierunku, podróżą bez biletu powrotnego. Jej początkiem jest wyjście z naszego „ja” i pokonanie własnych ograniczeń po to, by wejść na drogę daru z samego siebie. Papież podkreślał, że ryzyko tej podróży polega na tym, że trzeba zostawić wszystko, co dawało dotąd poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, i odrzucić wszystkie ludzkie zabezpieczenia po to, by Jezus był jedyną gwarancją i siłą. „Rezygnacja z wygody na rzecz przemierzania nieznanych dróg w poszukiwaniu tych, którzy potrzebują Bożego pocieszenia i przebaczenia, którzy się zniechęcili, osłabli czy zobojętnieli – tego On dziś od nas oczekuje” – zaznaczył biskup.

„W życiu uczniów Jezusa nie ma więc miejsca na zabieganie o bezpieczną przyszłość, własny dom, prywatną przestrzeń. Ten, kto kocha, oddaje się całkowicie do Jego dyspozycji, nie stawia Mu granic ani warunków. Żyje w ciągłej gotowości i nie wybiera czasu dla siebie” – podkreślał. „Ten, kto kocha, nie szuka fałszywych namiastek miłości, nie opiera się na chwiejnych fundamentach podsuwanych przez świat, bo Jezus jest najpewniejszym fundamentem jego życia i miarą jego serca” – stwierdził.

Hierarcha zaapelował do nowowyświęconych, by nie wahali się ponosić ryzyka dla Jezusa. „Niech nigdy nie zabraknie wam odwagi wchodzenia na nieznane ścieżki, po których będzie prowadził was Duch miłości, pokoju i przebaczenia. Niech wasze serca nie zapominają o wrażliwości na cierpienie bliźnich, do których zostaliście posłani” – prosił. Radził im, by dbali o to, by nie stracić żaru i gorliwości uczniów Jezusa. „Przyciągajcie do Niego, nie do siebie. Otwierajcie swoje serca, by Jego miłosierdzie was przemieniało i pobudzało do wytrwałego przekazywania go potrzebującym braciom” – dodał.

Na zakończenie bp Muskus powierzył obu braci opiece Matki Bożej Kalwaryjskiej. „U Tej, która jest najlepszą nauczycielką miłosierdzia, szukajcie pociechy w trudnych chwilach. Uczcie się od Niej, jak zaopatrywać rany skrzywdzonym, ocierać łzy smutnym, zapalać światło nadziei tym, którzy giną w mroku rozpaczy, i nieść pokój i dobro do podzielonego, cierpiącego świata” – zakończył.

Nowowyświęconym gratulujemy i życzymy wielu łask w pracy w winnicy Pańskiej i nieustannej opieki Matki Bożej Kalwaryjskiej.


16016 16017 16018 16019 16020 16021 16022 16023 16024 16025 16026 16027 16028 16029 16030 16031 16032 16033 16034 15996 15997 15998 15999 16000 16001 16002 16003 16004 16005 16006 16007 16008 16009 16010 16011 16012 16013 16014 16015 15985 15986 15987 15988 15989 15990 15991 15992 15993 15994 15995 16016 16017 16018 16019 16020 16021 16022 16023 16024 16025 16026 16027 16028 16029 16030 16031 16032 16033 16034 15996 15997 15998 15999 16000 16001 16002 16003 16004 16005 16006 16007 16008 16009 16010 16011 16012 16013 16014 16015 15985 15986 15987 15988 15989 15990 15991 15992 15993 15994 15995