Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3012.03.2023 – Pierwiastek z minus jeden w Kalwarii

W niedzielę 12 marca teatr “Bonum Civitatis”, działający przy klasztorze oo. Bernardynów w Lublinie, zagrał w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w auli św. Jana Pawła II, sztukę Mariana Hemara „Pierwiastek z minus jeden”.

Sztuka jest rozwinięciem pytania: czym jest moralność, gdzie są jej granice, czy w człowieku jest więcej dobra czy zła?
Niedzielne wydarzenie miało również na celu przypomnienie zebranym myśl etyczną Wielkiego Polaka – św. Jana Pawła II i Jego niezłomną postawę w obronie dobra i prawdy.

Artyści zagrali dwukrotnnie – o godzinie 16.00 i 18.00.

   
Teatr “Bonum Civitatis” wspominając postać Papieża i jego nauczanie, realizuje projekt “Święty Jan Paweł II – Sługa prawdy i miłości” w ramach programu Samorządu Województwa Lubelskiego “Warto być Polakiem”.
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski objął patronatem uroczystość w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 


46664 46665 46666 46667 46668 46669 46670 46671 46672 46673 46674 46675 46676 46652 46654 46661 46662 46663 46661 46662 46663 46664 46665 46666 46667 46668 46669 46670 46671 46672 46673 46674 46675 46676 46652 46654