Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3011.11.2018 – Narodowe Święto Niepodległości

PRAWA BOGA I CZŁOWIEKA SĄ PRAWDZIWYM FUNDAMENTEM WOLNOŚCI NARODU I PAŃSTWA

 
W narodowe Święto Odzyskania Niepodległości w sanktuarium pasyjno – maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej zakończono obchody dziękczynienia za wolną Polskę. Uroczystej Eucharystii w bazylice przewodniczył o. Konrad Cholewa OFM, kustosz sanktuarium.

 
– Polacy przez wieki nie mieli wątpliwości, co powinni ogarnąć słowem Ojczyzna. To nie był i nie jest tylko kraj, tylko państwo, ale Naród polski to ziemia użyźniona krwią Jej obrońców, to zwyczaje, to kultura, to religia, nauka i sztuka. To jest Ojczyzna, nasz skarb. A miłość do tego skarbu, szacunek, gotowość do obrony nawet swoim życiem, to jest patriotyzm.

 
Kustosz zachęcał rodziców i starszych, by pielęgnowali polskie zwyczaje i budzili miłość do Ojczyzny w młodych członkach rodzin.
– Miejscem wychowania jest również szkoła. Polska szkoła, nie europejska, w której odcina się korzeń historii. Wielka odpowiedzialność spoczywa na nauczycielach i wychowawcach wobec uczniów i wychowanków, za przygotowanie ich do życia nie tylko intelektualnie, ale patriotycznie.

 
Trzecim miejscem wychowywania do patriotyzmu jest Kościół.
– Nie dajmy się zwieść opiniom, że kapłan z ambony nie powinien mówić o prawdziwej historii naszej Ojczyzny i o miłości do Niej, że to mieszanie się do polityki i temu podobne hasła. Przecież w tamtych trudnych czasach naszej historii ku Niepodległej prowadziły przede wszystkim drogi Kościoła, który był schronieniem, umocnieniem i oparciem, który żył Chrystusową nadzieją i tę nadzieję wlewał w serca ludzi tamtych czasów.

 
Dziękczynną liturgię zakończył śpiew Boże coś Polskę, modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi i bicie dzwonów kalwaryjskiej bazyliki w łączności ze wszystkimi świątyniami w Polsce.


Dzisiejsza modlitwa była ostatnim akcentem kalwaryjskich obchodów dziękczynienia za odzyskanie niepodległości przez Polskę. Głównym punktem tych obchodów była Eucharystia pod przewodnictwem abpa Marka Jędraszewskiego oraz Wieczór Pieśni Patriotycznych. Uroczystości miały miejsce 7 września tego roku.

 


27923 27924 27923 27924