Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3011.05.2018 – W trosce o Sanktuarium kalwaryjskie – Generalny Konserwator Zabytków z pielgrzymką w Polskiej Jerozolimie

Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej jest przede wszystkim wielkim darem duchowym dla przybywających tu pielgrzymów, ale także dziedzictwem narodowym i dobrem kulturalnym ze względów architektoniczno-krajobrazowych. Od roku 1999 Sanktuarium i Dróżki znajdują się także na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Troska o „Skarb”, jakim jest kalwaryjskie Sanktuarium, to dla Ojców i Braci Bernardynów wielkie wyróżnienie, ale także zobowiązanie wymagające współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi w Polsce i na Świecie za ochronę zabytków.


Ważnym wydarzeniem jakie miało miejsce dzisiejszego poranka 11 maja w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej było spotkanie o. Konrada Cholewy – Kustosza Sanktuarium i br. Samuela Portki z Panią Minister Magdaleną Gawin – podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz generalnym konserwatorem zabytków w Polsce.

Pani Minister, która do Sanktuarium pielgrzymowała po raz pierwszy udzieliła stróżom Sanktuarium cennych wskazówek architektoniczno-konserwatorskich w trosce o kalwaryjskie dziedzictwo.

W spotkaniu uczestniczył także dr Jan Janczykowski – Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa: Pani Barbara Furmanik, Pani Katarzyna Piotrowska i Pan Andrzej Siwek.


24266 24269 24270 24271 24272 24266 24269 24270 24271 24272