Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3010.12.2018 – PAMIĄTKOWA TABLICA OD PREZYDENTA RP DLA SANKTUARIUM

Podczas uroczystej gali w Teatrze Narodowym w Warszawie kustosz sanktuarium odebrał od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej okolicznościową tablicę upamiętniającą uznanie przez prezydenta 100 Pomników Historii w setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 
Tablica, którą przekazał prezydent zostanie umieszczona w sanktuarium na pamiątkę jubileuszu odzyskania niepodległości. Ojciec kustosz spotkał się także z Piotrem Glińskim, Wiceprezesem Rady Ministrów, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego oraz Magdaleną Gawin, podsekretarzem stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnym Konserwatorem Zabytków.

 
Kalwaria Zebrzydowska – krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego został uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 30 października 2000 roku. „Kalwaria Zebrzydowska pod względem artystycznym i kompozycyjnym należy do najcenniejszych obiektów zabytkowych w Polsce. Zarówno architektura kaplic, jak i kompozycja krajobrazowa owego „parku pielgrzymkowego” stanowią dzieło sztuki. Analizując walory artystyczne zespołu należy podkreślić, że jest to niezwykły dokument religijności i kultury sarmackiej. Kalwaria Zebrzydowska jest pierwszym założeniem tego typu w Polsce” – czytamy w opisie Kalwarii – Pomnika Historii.

 

Sanktuarium kalwaryjskie zasługuje na uznanie nie tylko ze względu na nieocenione wartości kulturowe i historyczne. Jest przede wszystkim miejscem modlitwy i wyciszenia przybywających pielgrzymów.


28012 28013 28014 28015 28016 28010 28011 28010 28011 28012 28013 28014 28015 28016