Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3010.04.2020 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

   

– To do nas, współczesnych swoich uczniów, mówi Ukrzyżowany Pan: „Oto Matka Twoja!”, dlatego zabierz Ją w sercu do swojej rodziny, do codziennych zajęć i obowiązków; tak jak była przy swoim Synu, także pod Jego krzyżem, tak będzie i przy tobie, przy twoim krzyżu – mówił podczas Liturgii Męki Pańskiej o. Micheasz Okoński OFM, wikary klasztoru, który przewodniczył wielkopiątkowej modlitwie w kalwaryjskiej bazylice.

  
Liturgia rozpoczęła się w ciszy. Po dojściu asysty liturgicznej do ołtarza, celebrans upadł na twarz w postawie symbolizującej uniżenie się Jezusa aż do śmierci. Po odczytaniu opisu Męki Pańskiej celebrans wygłosił homilię.

 
Na początku ojciec Micheasz odwołał się do wydarzeń z dnia poprzedniego. Nawiązując do tajemnicy Wielkiego Czwartku stwierdził, że Kościół, jak dobra Matka prowadzi nas dzisiaj na Golgotę, gdzie umarł Zbawiciel.
Dziś jest ten dzień w którym to się dokonało – Krew została rozlana; z ran Jezusowych, z Jezusowego boku, jak ze źródła, wypłynęły zdroje miłosierdzia.

  
Kaznodzieja mówił, że na Golgocie „Jezus myślał o każdym z nas”, dlatego w czasie, w którym wielu tęskni za Eucharystią warto spojrzeć na krzyż. Który nosimy na szyi, lub wisi w naszym mieszkaniu.
Przypomnij sobie ten obraz, jak chory i cierpiący Święty Papież, który nie mógł uczestniczyć w wielkopiątkowej drodze krzyżowej, w swoim domu trzymał krzyż w dłoniach i jak dziecko przytulał się do swojego Ojca.

  
Nikt nie jest w tym trudnym czasie sam, ponieważ, jak pod krzyżem Jezusa Maryja, tak samo jest obecna w trudnościach swoich dzieci.
Dziś w ten wielkopiątkowy wieczór nie jesteśmy sami, bo tak jak pod krzyżem swojego Syna stała Bolejąca Matka, tak dziś stoi przy nas, aby nas umacniać; właśnie tu na Kalwarii widać to szczególne zjednoczenie Matki z Synem. Przecież tu, w bazylice kalwaryjskiej, widać tę matczyną troskę i miłość Matki do Syna – Matka tuli z miłością swojego Syna w kalwaryjskim wizerunku; ale i na kalwaryjskich dróżkach: kaplica serca, tych dwóch serc zjednoczonych ze sobą.

  
Ojciec Micheasz zwrócił uwagę, że dziś także spotykamy dobrych ludzi: „Szymonów, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo; Weroniki, które pielęgnują w szpitalach; niewiasty, które troszczą się o chorych i cierpiących. Na tej drodze krzyżowej nie jesteśmy sami, jest z nami także Jezus, cierpiący Pan, który nieustannie nas podnosi nie tylko z naszych upadków, ale umacnia w cierpliwości, miłości i poświęceniu”.

 
Mówił także, że dzisiaj również my mamy dokonać wyboru: Jezusa, lub Barabasza.
Wybór Barabasza to życie bez przykazań, bez wartości, bez nakazów i zakazów; życie które prowadzi do śmierci. Wybór Jezusa to życie, które przez krzyż prowadzi do zmartwychwstania – zakończył kaznodzieja.

  
W modlitwie powszechnej, która w tym dniu ma szczególnie rozbudowaną formę, uwzględniono także wezwanie „za całą ludzkość, która cierpi w wyniku szerzącej się epidemii”.

  
Po liturgii Najświętszy Sakrament został wystawiony do adoracji w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej, gdzie przygotowano Grób Pański.
 

 


o. Tarsycjusz Bukowski OFM |Biuro Prasowe Sanktuarium
fot. o. Franciszek  Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium


34453 34454 34455 34456 34457 34458 34459 34460 34461 34462 34463 34464 34465 34466 34467 34468 34469 34468 34469 34453 34454 34455 34456 34457 34458 34459 34460 34461 34462 34463 34464 34465 34466 34467