Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3008.12.2018 – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP wieczorem w Sanktuarium celebrowano Eucharystię, której przewodniczył ks. Eugeniusz Baran SAC. W modlitwie wzięli udział wierni zgromadzeni w bazylice oraz bernardyni, którym patronuje Niepokalana Dziewica Maryja.

 
Kaznodzieja w homilii zaznaczył, że choć w historii budowano wiele okazałych świątyń i oddawano na chwałę Bogu, to jednak najpiękniejszą jest Maryja, nazywana w litanii loretańskiej Domem Złotym.
– Pan Ją wybrał od początku swoich dóbr. Pan. Nikt inny. Ani na moment nie była w posiadaniu obcych sił, dlatego słusznie Archanioł Gabriel nazywa Ją pełną łaski.

 
Przypomniał, że konsekwencje nieposłuszeństwa pierwszych rodziców ponoszą wszyscy ludzie:
– Człowiek grzeszny boi się tego czyste. Człowiek grzeszny ucieka od światła, aby na jaw nie wyszły jego czyny. Człowiek grzeszny kryje się przed Bogiem, jak to było w ogrodzie Eden. Stąd też ci, którzy boją się korzystać z Jej pomocy, tracą, przegrywają.

 
Następnie wskazał, że od Maryi bije blask, którym obdarzył Ją Bóg.
– Dzisiaj sławimy Boga za Niepokalaną Matkę Niepokalanego Baranka, dlatego trzeba się zachwycić tą lekcją bożego piękna i wpatrywać się w piękno Maryi, bo bez niego nasze życie jest pozbawione sensu, jest nieszczęśliwe.

 
Po Eucharystii zakonnicy ponowili poświęcenie Zakonu i Prowincji Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanie Poczętej.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP to jedno z największych świąt w kalendarzu rodziny franciszkańskiej. W naszym Sanktuarium jest obchodzone przez całą oktawę przez celebrowanie wieczornej Eucharystii i procesję po klasztornych krużgankach.
 


27992 27993 27994 27995 27996 27997 27998 27999 28000 28001 28002 28003 28004 27972 27973 27974 27975 27976 27977 27978 27979 27980 27981 27982 27983 27984 27985 27986 27987 27988 27989 27990 27991 27969 27970 27971 27990 27991 27992 27993 27994 27995 27996 27997 27998 27999 28000 28001 28002 28003 28004 27970 27971 27972 27973 27974 27975 27976 27977 27978 27979 27980 27981 27982 27983 27984 27985 27986 27987 27988 27989 27969