Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.3003.10.2021 – TRANSITUS – NABOŻEŃSTWO ŚMIERCI ŚW. FRANCISZKA

W wigilię Uroczystości Świętego Franciszka z Asyżu rodzina franciszkańska celebruje tradycyjne nabożeństwo Transitus (łac. przejście) upamiętniające śmierć Świętego Patriarchy. Uroczystościom w Kalwarii Zebrzydowskiej przewodniczył kostosz sanktuarium o. Gracjan Kubica OFM.
     
Po wieczornej Eucharystii wspólnota kalwaryjskiego klasztoru, Wyższego Seminarium Duchownego oraz Kurii Prowincjalnej zgromadziła się wokół ołtarza dedykowanego Biedaczynie z Asyżu. Na modlitwie obecne były również inne zakony franciszkańskie: Siostry Serafitki oraz Franciszkański Zakon Świeckich.
    
Tak śmierć Świętego opisuje Tomasz z Celano w Życiorysie Pierwszym:
Kiedy więc od kilku dni przebywał w miejscu tak bardzo przez siebie upragnionym i poznał, że nadchodzi czas bliskiej śmierci, przywołał do siebie dwu braci a swych szczególnych synów, i kazał im donośnym głosem, w radości ducha, śpiewać chwalby Pańskie o rychłej śmierci i o życiu wiecznym, tak bliskim. On zaś, o ile zdołał, intonował ów psalm Dawidowy: „Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana” (Ps 141, 2). (…) Wreszcie kazał przynieść księgę Ewangelii i polecił, by mu czytano Ewangelię według Jana, od miejsca, które zaczyna się: “Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca” (J 13,1). (…) Zebrało się wielu braci, których on był ojcem i wodzem, i podczas gdy wszyscy stali ze czcią i patrzyli na to błogosławione zejście i szczęsne dokonanie życia, jego najświętsza dusza uwolniła się z ciała, została wchłonięta w bezmiar światłości, a ciało umarło w Panu.
    
Święty Franciszek umarł 3 października 1226 roku w Asyżu, obok Porcjunkuli. Następnego dnia mieszkańcy Asyżu przenieśli jego ciało do kościoła San Giorgio.

     

o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium
Fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium


41303 41304 41305 41306 41307 41308 41309 41310 41311 41312 41313 41314 41315 41296 41297 41298 41299 41300 41301 41302 41233 41301 41302 41303 41304 41305 41306 41307 41308 41309 41310 41311 41312 41313 41314 41315 41296 41297 41298 41299 41300 41233